۱۳۹۱/۰۶/۱۲

Urmiye Gölünün Yaşam Yolu Seddlerden Su Getirmekdir


Güney Azərbaycan, Urmiye: Batı Azərbaycan Valılığının dediğinə Görə Urmiye Gölünün bir yaşam yolu var və oda sayısızca tikilən səddlərdən Urmiye Gölünə su gətirməkdir.
ismətli Urmiye Gölü haqqında gərçəkləşən bir toplantıda iran dövlətini Urmiye Gölünün qorumaq üçün bir neçə tasarısını sayaraq bu tasarıları yanlız bir önəri olaraq adlandırdı.
Buludları Toxumlamaq, Araz Gölündən Su gətirmək, Ermənistandan su gətirmək, Xəzər Dənizindən su gətirmək vs kimin tasarılar yanlız bir önəri olaraq dəyərləndirlməkdədir.
ismətliya Görə Urmiye Gölü su hövzəsində əkinçiliklə ilgili yeni tasarılar gündəmdə olmalıdır və eləcə əski sulama sistemində böyük dəyişiklər olmalıdır. 
onun dediklərinə Görə Urmiye Gölü su hövzəsində əkinçilik alanı neçə qat olmuşdur və bu əkinçilik alanlrı üçün su gərək.
bu toplantını ən önəmli sözü Urmiye Gölünün yaşamını səddlərə bağlamaq olmuş, eləcə birinci dəfə olaraq iran dövləti bir yetkilisi Səddlərin Urmiye Gölünü Quruması haqqında bir söz söyləmişdir.
Doğa və çevre uzmanlarına Görə Urmiye Gölünün qurumaq nədəni tikilmiş sayısızca sədd, əkinçilik alanının bölgədə 2 qat olmsı, yanlış su yönətimi vs söylənilməkdə və buna qarşıda tikilən səddlərdə Urmiye Gölünə su gətirmə tasarısını önərməktədirlər ancaq iran dövləti Urmiye Gölünün quruamsında səddləri yanlız 5% olaraq sorun yaratdığını düşünməkdə və olayı daha çox iqlim dəyişkliğinə bağlayır