۱۳۹۱/۰۱/۱۸

کاهش دوباره ارتفاع سطح آب دریاچه اورمیه

بنا به گزارش سایت مهر خبرگزاری رسمی دولت ایران دریاچه اورمیه دوباره با کاهش سطح آب خود مواجه شده است، این در حالی می باشد که در اولین روزهای ورود ماههای گرم سال می باشیم و یقیناً در ماههای آتی روند از دست دادن ارتفاع سطح آب دریاچه اورمیه تسریع خواهد شد.
کارشناس مسئول تالابها در سازمان محیط زیست به سایت مهر گفت: ارتفاع آب دریاچه اورمیه نسبت به سال گذشته در همین زمان حدود پنج سانتیمتر کاهش یافته است.
مسعود باقرزاده کریمی افزوده: در حال حاضر ارتفاع آب دریاچه اورمیه 05/1271 متر است که نسبت به سال گذشته 5 سانتیمتر کاهش یافته است.
به گفته وی، البته با توجه به بارش های نسبتاً خوب برف در ارتفاعات کردستان در فصل زمستان شاید در فصل بهار شرایط دریاچه اورمیه اندکی بهتر شود اما در مجموع در حال حاضر وضعیت این دریاچه مناسب نیست.
کریمی اظهار داشت: با وجود رایزنیها و پیگیری های سازمان محیط زیست در سال گذشته به جز یک مورد از سدی که روی رودخانه شهرچای است و حدود 70 تا 100 میلیون متر مکعب آب از آن  برای دریاچه اورمیه رهاسازی شد وزارت نیرو حقابه تعیین شده از سایر سد های اطراف دریاچه اورمیه را تأمین نکرد.
به اعتقاد کریمی رایزنی برای دریافت حقابه دریاچه ارومیه سلسله مراتب مختلف دارد و جریان پیچیده ای است که محیط زیست همواره پیگیرآن است اما ظاهراً زورمان به وزارت نیرو نمی رسد.
تامین نکردن حق آبه دریاچه اورمیه در حالی صورت می گیرد که بنا به گزارشات پایگاه خبری وزارت نیرو آب 9 سد کشور در حال سرریز شدن می باشد و بسیاری از دیگر سدها نیز در موضعیت آبی خوبی قرار دارند ولی چرا دولت ایران د رراسندن آب به نگین آزربایجان جنوبی تعلل می ورزد خود نکته تامل برانگیزی می باشد. 
چندی پیش زیرمجموعه محیط زیستی سازمان ملل (UNEP) در گزارش مفصل علمی به وضعیت وخیم دریاچه اورمیه اورمیه پرداخت و از علل عمده خشکانیدن دریاچه اورمیه ساخت سدهای بی حساب و کتاب، تامین نکردن حق آبه دریاچه، مدیریت غلط حوزه آبی دریاچه اورمیه را نام برد. علارغم تمامی گزارشات علمی منطقه ای و جهانی متاسفانه تاکنون قدمی در راه حفظ دریاچه اورمیه از سوی دولت صورت نگرفته است.