۱۳۹۱/۰۱/۰۸

Urmiye Gölü Duzlu Sulari Əkinçilik Alanlarına Yaxınlaşır


Güney Azərbaycan, Urmiye: Doğu Azərbaycan Topraq və Su Araştırıcılarının Dediğinə Görə Urmiye Gölünün Duzlu sulari Əkinçilik alanlarına yaxınlaşmaqdadır. eləcə Doğu Azərbaycan dövlət uzmanların dediğinə Görə əyər Urmiye Gölünə su artırılırsa Duzlu sular daha çox əkinçilik alanlarına yaxınlaşacaqdır.
Urmiye Gölü su hövzəsində Su dəngəsi və Ekosistem bir birinə dəydiği üçün Yeralti su qaynaqları bilə azalmışdır. 
Doğu Azərbaycan Əkinçilik,Su və Topraq örgütünün dediklərinə Görə Urmiye Gölünün Yeralti su qaynaqlari azaldığı üçün gərək yavaş yavaş Yealti sulardan qullanımı azaldaraq normal bir ölçüdə Suyu Urmiye Gölünə artırıla.
iran dövlətinin yetkilərinin dediklərinə Görə Urmiye Gölü üçün dövlət tərəfindən yürütülən! orta sürəli planlar boş yerə olmuş və yanlız Urmiye Gölünün quruamsını önləmə zamanini əldən vermişdir.
Urmiye Gölü haqqında indiyədək iran dövlətı tərəfindən heç bir bilimsəl çalışam olmamış və dahaca iran dövlətı Dünya çevre və doğa uzmanlarının bilimsəl çalışmalarına Göz yummuşdur. 
neçə vaxt bundan öncə birləşmiş Uluslar Örgütünün çevre Bölüm üolan UNEP Urmiye Gölü haqqında bilimsəl bir Arştırma yaymışdır və o çalışmada kısinliklə sayısıca səddlərın tikilməsi və yanlış su yönətimi Urmiye Gölününü qurumaq nədənlərı olaraq sıralanmışdır.