۱۳۹۰/۰۴/۲۹

وضعيت درياچه اورميه بشدت بحرانی است

وضعيت درياچه اورميه بشدت بحرانی است
مسوول دبيرخانه دايمي شوراي منطقه‌اي حوضه آبخيز درياچه اورميه گفت: سطح تراز درياچه اورميه در طي سال جاري سير نزولي داشته و در حال حاضر حدود 41 سانتي‌متر پايين تر از زمان مشابه سال گذشته است.
"حجت جباري" وضعيت درياچه اورميه (Lake Urmia) را به شدت بحراني عنوان کرد و افزود: با ادامه روند تبخير، پيش‌بيني مي‌شود پاييز امسال، سطح تراز اين درياچه به کمتر از 1271سانتي‌متر کاهش يابد که پايين‌ترين سطح تراز در يکصد سال گذشته خواهد بود.
وي با اشاره به اين که درياچه اورمیه در وضعيت نرمال داراي شوري 180 تا 220 گرم در ليتر است، گفت: به دليل کاهش ورودي‌ها، درياچه به غلظت فوق اشباع رسيده و نتايج اندازه گيريها ، شوري را بيشتر از 350 گرم در ليتر نشان مي‌دهد که تشکيل کريستال‌هاي نمک در سطح آب، کف آب درياچه اورمیه و سواحل، حاکي از وضعيت بسيار بحراني درياچه است.
تبديل 3000 كيلومترمربع از عرصه آبي درياچه اورميه به شوره‌زار
وي اظهار کرد: در شرايط نرمال، مساحت عرصه آبي درياچه برابر 5700 کيلومترمربع بوده که در وضعيت حداقل تراز سال گذشته به 2700 کيلومترمربع کاهش يافت؛ يعني در حقيقت در حدود 3000 کيلومترمربع از عرصه آبي به اراضي شوره‌زار تبديل شده است و با توجه به روند کاهشي آب درياچه ارومیه، به نظر مي‌رسد ميزان بيشتري از عرصه آبي به شوره‌زار تبديل شود.
كاهش شديد طول دوره زيستي تنها جانور آبزي درياچه اورمیه
اين مسوول تصريح کرد: اثرات منفي زيادي بر اکولوژي درياچه اورمیه وارد شده به طوري که جمعيت تنها جانور آبزي درياچه ارومیه به شدت تحت تاثير قرار گرفته و علاوه بر کاهش شديد در تراکم جمعيتي، طول دوره زيستي آن نيز در درياچه به شدت کاهش يافته است.
وي در خصوص تغيير رنگ درياچه اورمیه نيز گفت: رنگ قرمزي درياچه اورميه به دليل پديده شکوفايي جلبکي به نام "دوناليلاسالينا" بوده که يکي از چندين گونه "فيتوپلانکتون" اين درياچه است. "دوناليلاسالينا" جلبك سبز تك سلولي است كه در آبهاي ساحلي، آبهاي شور و قسمت‌هاي صخره‌اي آبهاي اقيانوسي زندگي مي‌كند.
جباري ادامه داد: اين جلبک در شرايط طبيعي، سبز رنگ بوده، اما با افزايش شوري به حد اشباع و فوق اشباع براي سازگاري با محيط، در داخل اين جلبکها مقدار "بتاکاروتن و گليسرول" افزايش مي‌يابد که باعث مي‌شود، ماده "بتاکاروتن" جلبک را از شدت نور خورشيد و "گليسرول" در مقابل غلظت نمک محافظت کند.
وي ياد آورشد: به دليل اين که اين جلبک قادر است در غلظت‌هاي بالاي نمك به زندگي خود ادامه دهد، آن را مقاوم‌ترين موجود زنده به نمك نيز مي‌نامند.
منبع خبر: خبرگزاری ایسنا