۱۳۹۰/۰۳/۳۱

آزربايجان غربی به استان های بيابانی کشور پيوست

گروه چشم اندازهاي طبيعی: با توجه به افزايش صدهزار هکتار به مساحت بيابان های آزربايجان غربی، مسئولان اين استان رسماً درخواست کردند اين استان در شمار مناطق بيابانی کشور قرارگرفته و از اعتبارات مرتبط برخوردار شود.
به گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران، معاون مناطق خشک و نيمه خشک سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري کشور با اعلام اين خبر افزود: افزايش صد هزار هکتاری عرصه بيابان در استان آزربايجان غربي، که تحت تاثير کاهش سطح و پسروی درياچه اورميه رخ داده مي تواند به عنوان آشکارترين و مهم ترين نمايه توسعه بيابانزايی در ايران طي سالهاي اخير قلمداد شود. پرويز گرشاسبي همچنين اشاره کرد که آنچه در اورميه رخ داده به واقع موضوعي در حوزه مديريت منابع آب است ( ونه لزوماً مرتبط با رخدادهای طبيعي) و افزود: بيابان هاي جديد استان آزربايجان غربی اگر چه سطح شوره زار و خشک و عاری از گياه آنها کاملاً پديدار شده است، اما عجالتاً و کماکان حريم درياچه محسوب شده و نمي توان در آنها اقدام به بيابان زدايي کرد.
منبع:
http://tinyurl.com/6abq9r8