۱۳۹۴/۱۰/۲۶

وجود 5 میلیارد تن نمک سبب عدم بازگشت دریاچه اورمیه به تراز اکولوژیک‌اش خواهد شد

اومود اورمولو
در همایش حامیان محیط‌زیست با رویکرد توسعه کیفی محیط‌زیستی مرضیه لک عضو هیات علمی پژوهشکده علوم زمین وجود 5 میلیارد تن نمک موجود در دریاچه اورمیه را عاملی در عدم بازگشت این دریاچه به تراز اکولوژیک‌اش  معرفی نمود.
بنا به گفته لک کف دریاچه اورمیه انباشته از نمک بوده و هر چه آب وارد دریاچه گردد تبخیر خواهد شد در عین حال شوری آب دریاچه اورمیه 400 گرم بر لیتر می باشد و دریاچه اورمیه بخش اصلی حجم آب خود را از دست داده است. با این حجم از شوری برگشت دریاچه اورمیه به تراز اکولوژیک خود ناممکن هست.
عضو هیات علمی پژوهشکده زمین اذعان نمود ما باید حجم شوری آب دریاچه اورمیه را به 250 گرم بر لیتر برسانیم و برای این کال حجم بسیار زیادی آب نیاز هست، اگر این کار تحقق یابد نمکهای دریاچه اورمیه شروع به حل شدن خواهند نمود. وی اشاره نمود که ما مجبوریم نمک دریاچه اورمیه کاهش دهیم. 
علارغم وضعیت بغرنج دریاچه اورمیه تاکنون شاهد کوچکترین اقدام عملی از سوی دولت ایران در جهت احیاء دریاچه نمی باشیم به طوریکه سرنوشت دریاچه اورمیه نه به طریق متدهای علمی جهت احیاء آن بلکه به بارش‌های موجود در منطقه گره خورده است که با در نظر گرفتن حجم آبی بالغ بر 25 میلیارد مترمکعب و میزان بارش سالیانه حوضه آبریز دریاچه اورمیه می توان گفت دولت دریاچه اورمیه را به حال خود رها کرده است.  البته لازم به یادآوریست که بر اساس سخنان مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد به اصطلاح احیاء دریاچه اورمیه آذر ماه امسال دریاچه اورمیه با کاهش 28 سانتی‌متری آب در قیاس با 2 سال گذشته در همین تاریخ مواجه می باشد.
کارشناسان بی‌طرف محیط‌زیست مهمترین عوامل خشکاندن دریاچه اورمیه سیاستهای سدسازی دولت ایران، افزایش خاکهای زیرکشت، سیستم آبیاری قدیمی و ... معرفی می کنند.