۱۳۹۳/۰۲/۱۸

نماینده قوشاچای، تیکان‌تپه و سایین قالا: دولت برای حل بحران دریاچه اورمیه وقت کشی می کند

اومود اورمولو
مهدی عیسی زاده در گفتگوئی که با خبرگزاری دولتی تسنیم داشته از تعلل و وقت کشی دولت ایران در قبال دریاچه اورمیه انتقاد نموده است.
بر اساس گفته های نماینده قۏشاچای، تیکان‌تپه و سایین قالا عمق فاجعه خشک شدن دریاچه اورمیه بر بسیاری از مدیران دولتی پنهان می باشد و بجای اقدامات عملی و تاثیرگذار شاهد برگزاری جلسات، گرده‌همائی‌ها، نشست ها و ... بی سرانجام جهت وقت کشی می باشیم.
حسن روحانی بدقولی کرده است
عیسی زاده در مصاحبه‌اش تاکید کرده که دریاچه اورمیه قلب آزربایجان می باشد، دولت حسن روحانی که در ایام انتخابات وعده احیاء دریاچه اورمیه را داده و سبب دلگرمی مردم منطقه شده بود اکنون با تعلل و وقت کشی سبب ایجاد شبه در نیت واقعی و اراده دولت برای احیاء دریاچه اورمیه گشته به طوریکه اکنون حتی حتی یک قطره آب نیز به سوی دریاچه اورمیه سرازیر نگردیده است.
جلسات و گردهمائی های بی نتیجه
نماینده قۏشاچای، تیکان‌تپه و سایین قالا با تاکید بر اینکه اکثر نشستها، جلسات، گردهمائی ها و ... که در مورد دریاچه اورمیه تا به اکنون محقق شده بیشتر در حد جلسه بوده و حتی اطلاعات و اخبار کامل همین جلسات بی حاصل نیز در اختیار نماینده‌گان به سبب تاثیرات احتمالی در افکار عمومی قرار نمی گیرد و بیشتر به جای اقدامات عملی فانتزی می باشند.
یاد آور شویم که دریاچه اورمیه به سبب سیاست های غلط آبی دولت ایران در آزربایجان جنوبی و الخصوص سدسازی بر روی دریاچه اورمیه خشکانده شده، بنا به آمار غیرقابل اعتماد دولت ایران اکنون تنها 8% مساحت آبی کل دریاچه اورمیه باقی مانده که به علت نزدیکی فصل گرما احتمالا شاهد افزایش تبخیر آن قسمت باقی مانده نیز خواهیم بود.