۱۳۹۲/۰۳/۲۸

ارتفاع آب دریاچه اورمیه نسبت به سال گذشته ۳۲ سانتیمتر کاهش یافته

آزربایجان جنوبی، اورمیه: بالاخره بی اعتنائی دولت ایران به مسئله خشک شدن دریاچه اورمیه صدای نمایندگان دولت ایران در اورمیه را نیز درآورد. بی توجهی که بدون تردید در صورت تداومش سبب بروز فاجعه زیست محیطی قرن در آزربایجان جنوبی خواهد شد و کوچ اجباری میلیونها انسان را رقم خواهد زد. 
امروز 28 خرداد یکی از نماینده گان شهر اورمیه در نشست علنی مجلس در اخطار اصل 50 قانون اساسی تصریح کرده است:
در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست باید از روندی رو به رشد برخوردار بوده و ظیفه تلقی میشود. 
آقای قاضی پور در خطاب به رئیس مجلس از عدم توجه دولت ایران به مسئله مهمی همچون دریاچه اورمیه انتقاد کرده و بنا به آماری که از تریبون مجلس اعلام نموده وی از کاهش 32 سانتی متری ارتفاع آب دریاچه اورمیه نسبت به سال گذشته خبر داده و در نطقش خبر از مرگ دریاچه اورمیه داده است.
ارائه آمار کاهش 32 سانتی متری ارتفاع آب دریاچه اورمیه در حالی ابراز می شود که مدیای دولتی با پروپاگاندا سعی در عوام فریبی داشته و روزی نیست که خبر از افزایش ارتفاع آب دریاچه اورمیه را منتشر نکند. مسئله دریاچه اورمیه به حدی جدی می باشد که در زمان انتخابات تمامی کاندیداها سعی در بر عهده گیری نقش دهقان فداکار برای دریاچه اورمیه گشته بودند ولی انتخابات هم تمام شد و شخصی به مانند آقای روحانی که قول پیگیری نجات دریاچه اورمیه را داده بود در اولین کنفرانس خبری اش کوچکترین موردی را در این موضوع بیان نکرد.
به نظر کارشناسان بی طرف منطقه ای و جهانی مهمترین عوامل خشکاننده دریاچه اورمیه را می توان به صورت زیر شمرد:
1- سدسازی های متعدد در آزربایجان جنوبی بدون سنجش کارشناسای آثار مخرب سدسازی 
2- مدیریت غلط منابع آبی
3- افزایش سطح زیر کشت طی 30 سال گذشته به دو برابر
4- افزایش جمعیت
5- تغییرات اقلیمی ناشی از سدسازی
6- سیستم قدیمی آبیاری که سبب هدر رفتن 70% آب می گردد.
....