۱۳۹۲/۰۳/۲۶

Urmiye Gölü Qırmızı Renge Böründü

Güney Azərbaycan, Urmiye: Güney Azərbaycanın Urmiye Şəhərində bulunan Urmiye Gölü iran devlətinin Tuğralı (rəsmi) verilərınə görə 70% qurumuşdur və Çevre Uzmanlarına Görə iran devlətinin Gölə ilgisiz davranmağı belə dəvam edərsə önümüzdəki 3 – 5 il içində Urmiye Gölü təmamən quruyub və Duz Səhrasina çevriləcəkdir.
Urmiye Gölü bu durumdaykən yeni bilgilərə Görə ginə Göl neçənci dəfə olaraq Qırmızı rəngə börünmüşdür, Urmiye Gölünün Qırmızı rəngə Börünməsı haqqında iran devlətindən tuğralı bir açıqlama yox ancaq çeşidli Çevre Uzmanları fərqli nədənlər sıralayaraq qonuyu fərqlı açılardan dəyərləndirməktədirlər.
Bəzi Çevre Uzmanlarına Görə Urmiye Gölünün Suyunda Duz oranı doyma seviyəsinə çatdığı üçün Göldə bu dəyişiklik baş verməktədir. Bir sıra başqa Uzmanlara görə Urmiye Gölündə bulunan bir çeşid yosun’a Günəş dəydiğində bu yosun bu tür Qırmızı Rəngə bıraxaraq Suyu qırmızıya böründüğünü sağladığını önə sürməktədirlər. bu iki qrup dışında üçüncü qrup isə Urmiye Gölündə bulunan “Artemia Urmiana” adlı canlının ürəməsinə bağlayaraq qonuyu qanıtlamaya çalışmaqdadırlar.    
Bu görüşlərının hansının doğru olub olmadığı dışında daha düşündürücü 15 ildir Urmiye Gölü Qurumasına Rağmən hələ iran devlətı Urmiye Gölünün qurumaq nədənı və neçənci dəfə olaraq Qırmızıya böründüğü haqqında bir yanıd verməməkdə və Urmiye gölü qonusuna nə qədər ilgisiz davrandığını gözlər önünə sərməktədır.
Lake Urmia News yazarı olaraq Dünən Urmiye Gölü Qıyıısna getmişdim və Urmiye Gölünün Qırmızıya börünməsı gərçək anlamında Gölün qorxunc durumuna göstərdiğini söyləmək olur. Insan dərindən düşündüğündə Sankı Gölün bu tür Qırmızıya Börünməsı Urmiye Gölünün Dilsiz bir Canlı olaraq Susuzluqdan Qan Ağlamasını Xatırlatmaqdadır...   
Paylaşılan bu Görüntü dünən çəkilmişdir.