۱۳۹۱/۰۸/۲۵

Urmiye Gölü Quruyorsa Yaxşıdır


Güney Azərbaycan, Urmiye: iran sınırlarında bulunan Türk Ulusu Urmiye Gölünü yenidən canlandirmaq üçün yürütdüğü hər çaba qarşısında sözdə iranin bilim adamı olan Pəviz Kərduanı adlı birisi ilginç olaraq Urmiye Gölünün qurudulamsının gərəkdiğini vurğulamaqdadır.
Bu insanin dediğinə Görə Güney Azərbaycanin Urmiye Gölüsü quruyursa Ulusun xeyrinə olacaqdır və Urmiye Gölünün yenidən canlandirmaq üçün heç bir yol yoxdur, ona Görə Urmiye Gölü quruyursa ən azı yeni və ən büyük təhlükələrı önləmək olur.
Iranin sözdə bu bilim adamına Görə Urmiye Gölü su hövzəsində olan yeraltı suların hamısının durumu yaxşı olmadığı üçün Urmiye Gölünü yenidən canlandirmaq imkansidir və Urmiye Gölü Suyunun duzlanması və Quruması dəvam edəcəkdir. Bu sözdə bilim adamının dediğinə Görə iran dövləti Urmiye Gölünün indilik olaraq Qurumağını önləyə bilir ancaq uzun sürəcdə Urmiye Gölü quruyacaqdır və bölgə Ulusu ekonomik və çevresəl olaraq böyük fəlakətlərlə qarşı qarşıya olacaqlar.
Sözdə bu iranli bilim adamına Görə Urmiye Gölünün ən önəmli nədəni 50 il bundan öncə olan Su quyularıdır və tikilən sayısızca Baraj, yanlış su yönətimi vs Urmiye Gölü qurumasında etgisi olmamışdır. 
Bu sözdə bilim adamına Görə iran dövləti Urmiye Gölünü Qurudubdur ancaq daha böyük fəlakətləri önləmək üçün Urmiye Gölünün bütünlüklə quruması toplum üçün daha yaxşı olacaqdır.