۱۳۹۱/۰۸/۱۲

Urmiye Gölü Qurumaq Süreci devam etmektedir


Güney Azərbaycan, Urmiye: Məhəmməd Dərviş iranin adlım çevre və Doğa uzamanlarından bugün iranin Həmşəhri Dərgisilə bir söyləşim gərçəkləşdiribdir, Lake Urmia News olaraq bu söyləşi latin Türkcəyə çevirib və oxuculari sunuruq.
Urmiye Gölünün Qurumaq sürəci 16 ildir dəvam etməktədir və bugün bu Qurumaq sürci sürət qazanmişdir. Dünyanin ikinci Böyük Duz Gölünün 3 də 1 qurumasi gərçək durumu yanısdmaqdadır ancaq bu qorxunc durum iran dövləti yetkililəri tərəfindən Görülməməkdən gələrək ilgilənmədiklərini ortaya qoymaqdadır. Iranin Sudan sorumlu baxanı Urmiye Gölünə Tikilən Barajlardan (Sədd) bəlli ölçüdə Su gətirəcəğini duyurmuşdu ancaq hələ bu olay gərçəkləşməmiş, ötə yandan Urmiye gölü su hövzəsində 30.000 yasa dışı Qoyu bulunmaqdadır və iran dövəti bu haqqda çalışmalar gərçəkləştirəcəğini duyurmuşdu ancaq üzülərək yasa dışı Qoyular qonusunda da heç bir addım atılmayıbdır. Urmiye Gölünə Tökqlən sular üzərinə tikilən Barajlardan su gətirmək və Yasa dışı Qoyuları önləmək qonusu iran dövlətinin bölgə yetkililəri tərəfindən gərçəkləşn bir toplantıda ələ alınacağı söylənmişdir ancaq neçə ay keçməsinə rağmən bu olay gərçəkləşməmişdir və heç bir yetkili sorulara yanıd verməmkdə israr etməktədir. Doğu və Çevre uzmani olan Məhəmməd Dərvişin dediğinə Görə Urmiye Gölünün suyu bugün 8 metr gerləmiş və bu olay 12.000 il içində örnəyi görülməməktədir.   
Urmiye Gölü suyu 6/3 metrdədir
Məhəmməd Dərviş Batı Azərbaycan və Urmiye Gölünü gəzərək Urmiye Gölünün suyunun geriləməsinə diqqət çəkmişdir, onun yaydığı bilgilərə Görə 16 il bundan öncə Urmiye Gölünün Dənizlərdən yüskəkliyi 1278/5 metr səbt olunmuşdur ancaq bu il bu seviyə 1270/06 olaraq görülməktədir. Görüldüğü kimin bilimsəl verilərdə Urmiye gölünün 8 metr civarindan Su yüksəlişini əldən verdiğini göstərməktədir. Yerbiliminən Görə son 12.000 il içində Urmiye Gölünün suyu bu qədər geriləməmişdir, ötə yandan əyər Urmiye Gölünün  6/3 metr su seviyəsəi geilərsə bütünlüklə Urmiye Gölü quruyub və yox olacaqdır. Bugün Urmiye Gölünün 3 də 2 Qurumuşdur və Quzey bölgələrdə quruluq daha sürətli özünü göstərməktədir. Tarixsəl bilgilər Urmiye Gölünün su seviyəsini bu bölgələrədə 12 metr olaraq göstərməktədir və eləcə bu quruluq dəvam edərsə Urmiye Gölü Aral Gölü kimin qurumaq zorunda olacaqdır.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر