۱۳۹۰/۰۲/۰۵

خشک شدن درياچه اورميه فاجعه زيست محيطی است

نماينده اورميه در مجلس با اشاره به وجود 8 تا 10 ميليارد تن نمک در درياچه اورميه بر اثر خشکسالی گفت: در صورت خشک شدن درياچه اورمیه (Lake Urmia) اين ميزان نمک به همراه بادهايی که در منطقه می‌وزند در سطح منطقه پخش می‌شود و اين امر فاجعه زيست محيطی است.
جواد جهانگيرزاده در گفت‌وگو با فارس در شهر اورميه اظهار داشت: تغيير اقليم و آب‌ و هوای منطقه يکی از عوامل دخيل در خشک شدن درياچه اورميه است؟ و بايد اقدامات لازم در زمينه جلوگيری از خشک شدن درياچه اورميه انجام شود.
وی با بيان اينکه پس از خشک شدن درياچه اورميه مشکلات زيادی پيش خواهد آمد، تصريح کرد: برای جلوگيری از وقوع چنين مشکلاتی بايد کار ويژه و فوق‌العاده‌ای در اين زمينه انجام شود.
اين مسئول با اشاره به اهميت وجود درياچه اورميه، افزود: بايد جلو‌ی خشک شدن کامل درياچه اورميه گرفته شود.
جهانگيرزاده با اشاره به آثار مخرب ناشي از خشک شدن درياچه اورميه و تاثير آن بر زمين‌های کشاورزی منطقه، خاطرنشان کرد: برای جلوگيری از عواقب ناشی از خشک شدن درياچه اورميه بايد اقدامات لازم در اين زمينه انجام شود.
وی با بيان اينکه سمومی وارد درياچه اورميه شده است، تصريح کرد: بايد محاسبه شود که مجموع سمومی که اکنون در درياچه وجود دارد پس از خشک شدن درياچه اورمیه چه خواهد شد.
اين مسئول اضافه کرد: در سال‌های متمادی سموم و کودهای شيميايی از طريق زمين‌های کشاورزی وارد درياچه اورميه (Lake Urmia) شده است و بدون شک اين سموم همچنان در آب درياچه اورميه وجود دارند.
جهانگيرزاده با اشاره به وجود 8 تا 10 ميليارد تن نمک در درياچه اورمیه بر اثر خشکسالی گفت: در صورت خشک شدن درياچه اورميه اين ميزان نمک به همراه بادهايی که در منطقه می‌وزند در سطح منطقه پخش مي‌شود و اين امر فاجعه زيست محيطی است.
وي با بيان اينکه بنا بود بيش از 4 ميليارد تومان اعتبار براي احيای درياچه اورميه در نظر گرفته شود، اظهار داشت: هنوز شاهد تخصيص اين ميزان اعتبار برای احيای درياچه اورميه نيستيم.
اين مسئول با بيان اينکه احياي درياچه اورميه يکی از مطالبات مردم آزربايجان غربی است، افزود: بايد مديريت اصولی و درستی بر آب‌های زيرزمينی و سطحی انجام شود تا بتوانيم درياچه اورميه را احيا کنيم.
منبع خبر:
http://tinyurl.com/3cvghz9