۱۳۹۰/۱۱/۰۸

با روند خشکانیده شدن دریاچه اورمیه ؛ بادهای نمکی کشاورزی آزربایجان را تهدید می کند

رييس سازمان جهاد کشاورزی آزربايجان‌شرقی گفت: پسروی درياچه اورميه موجب شور شدن آب چاههای اراضی کشاورزی اطراف و تهديدی برای فعاليت کشاورزی در آن اراضی شده است.
"محمديان"، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه آزربايجان‌شرقی، افزود: 600 هکتار از اراضی استان در حاشيه درياچه اورمیه واقع شده‌اند.
وي تصريح کرد: شهرستانهای ملکان، بناب، عجبشير، آذرشهر و شبستر در اين محدوده قرار دارند و زارعان آنها از فعاليت بازمانده‌اند.
محمديان اظهار كرد: بادهای نمکی حاصل از اين پسروی، خطری جدی برای کشاورزی استان است.
وي افزود: استفاده بهينه از آب، رها کردن مابقی آب به درياچه اورمیه و جلوگيری از کشاورزی در حاشيه درياچه ورمیه از سوی کارشناسان و مسئولان سازمان، به کشاورزان توصيه شده است.
محمديان، ضمن بازگو كردن هدف استفاده از آب درياچه اورميه، يادآور شد: بيشترين فعاليتهای حوضه آب و خاک سازمان در حاشيه درياچه اورميه است که به نوعی با هدف استفاده بهينه از آب انجام می‌شود.!
رييس سازمان جهاد کشاورزی آزربايجان‌شرقی با اشاره به متوسط بارندگی در استان، ادامه داد: متوسط بارندگی استان 250 ميلی‌متر است و به عنوان يک استان نيمه‌خشک محسوب می‌شود و با توجه به اينکه در دو سوم از اراضی استان زراعت ديم انجام می‌شود، به بارندگی وابستگی داشته، در صورت فقدان بارندگي، خسارت مي‌بيند.
وي افزود: خرد بودن اراضي کشاورزی استان نيز از مشکلات بزرگي است که راهکارهايي از قبيل مکانيزه كردن و توسعه شبکه‌هاي آبياري و... براي برطرف كردن اين مشکل انديشيده شده است.
محمديان با مهم دانستن فعاليتهاي ترويجي، تاکيد کرد: اقدامات ترويجي و اجراي قانون جلوگيري از خرد شدن و يکپارچه‌سازي اراضي در رفع اين مشکل براي کشاورزي استان موثر خواهد بود.