۱۳۹۲/۱۰/۲۶

کاهش 32 سانتی‌متری تراز آب دریاچه اورمیه

اومود اورمولو
بر اساس گفته های مدیر کل محیط زیست آزربایجان غربی سطح آب دریاچه اورمیه در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته 32 سانتی متر کاهش یافته است.
آقای حسن عباس نژاد چهارشنبه در گفتگوئی که با خبرگزاری دولتی ایرنا داشته به سیر نزولی روند تغییرات سطح تراز آب دریاچه اورمیه از سطح آب های آزاد در سال جاری نیز نسبت به سال گذشته اشاره کرده اند که با توجه به گفته های ایشان دریاچه اورمیه همچنان به کاهش سطح تراز آب مواجه بوده و این پروسه به سرعت تداوم دارد.
بر اساس گزارش رسمی دبیرخانه دائمی شورای منطقه‌ای مدیریت حوضه آبخیز دریاچه اورمیه سطح تراز دریاچه اورمیه از 1270.87 متر از سطح آب های آزاد در سال 1391 به 1270.55 متر در سال جاری رسیده است و کاهش قابل تاملی را نشان می دهد. در سال 1374 که از سالهای پرآبی دریاچه اورمیه بوده سطح تراز آب دریاچه اورمیه از سطح آب های آزاد 1277.72 متر بود. 
بر اساس گفته های آقای عباس نژاد کاهش سطح تراز آب دریاچه اورمیه موجب تبعات منفی در زندگی مردم آزربایجان خواهد شد که از تبعات منفی خشک شدن دریاچه اورمیه می توان به شیوع بیماریهای سرطانی متعدد همچون سرطانهای تنفسی و پوستی، بروز پدیده سونامی نمک در منطقه، نابودی کامل کشاورزی، تخریب کامل پوشش گیاهی منطقه، افزایش حرارت منطقه، افزایش تغییرات سریع اقلیمی و سرانجام کوچ اجباری قرن می باشد. 
بر اساس گفته های کارشناسان بی طرف منطقه‌ای و جهانی مهمترین علت خشک شدن دریاچه اورمیه سیاست سدسازی دولت ایران در آزربایجان جنوبی،افزایش سطح زیر کشت در منطقه و توسعه کشاورزی(همان بلائی که دولت شوروی بر سر رود آرال آورد)، مدیریت غلط منابع آب و... بیان می گردد.