۱۳۹۲/۱۰/۲۳

بیش از 85% دریاچه اورمیه خشک گردیده است

اومود اورمولو
بر اساس گفته‌های عضو فراکسیون نجات دریاچه اورمیه بیش از 85% دریاچه اورمیه خشک گردیده و کار گروهی که از سوی وزیر نیرو برای نجات دریاچه اورمیه تشکیل شده نیز تاکنون کوچکترین اقدام علمی برای نجات دریاچه اورمیه انجام نداده است.
بر اساس گفته های نادر قاضی پور نمانیده شهر اورمیه علارغم بارش های خوب امسال سطح آب دریاچه اورمیه نسبت به سال گذشته کاهش 33 سانتی متری و نسبت به سال 1374 کاهش هفت متر و 15 سانتی متری را تجربه کرده است. بیان این آمار از سوی نماینده شهر اورمیه در حالی صورت می پذیرد که دولت ایران و مئدیای مرکزگرا طی ماههای گذشته بارها سخن از افزایش سطح آب دریاچه اورمیه را منتشر نموده اند. 
در حالیکه بنا به آمار رسمی دولت ایران اکنون بیش از 80-85% دریاچه اورمیه خشک گردیده تنها اقدام و راهبرد عملی که ارائه گردیده پروژه انتقال آب از سرشاخه‌های رودخانه زاب می باشد که پروژه مذکور نیز به کندی پیش می رود که حتی در صورت تحقق کامل پروژه طی چند سال آتی میزان آب ورودی به دریاچه اورمیه نیز مشخص نیست و هیچ تحقیق کارشناسی در چند و چون این پروژه صورت نگرفته است. یادآور شویم که پروژه انتقال آب به دریاچه اورمیه از رودخانه زاب از سال 1386 آغاز گردیده و اکنون که در سال 1392 به سر می بریم پروژه اتمام نگردیده و به گمان راقم این سطور حداقل طی چندین سال پیش رو نیز این پروژه بدین صورت تداوم خواهد داشت. 
مسئله خشکاندن دریاچه اورمیه داد نماینده‌گان تبریز آزربایجان را نیز درآورده به طوریکه طی چند روز گذشته محمد اسماعیل سعیدی با انتقاد از حسن روحانی از بی توجهی وی به مسئله دریاچه اورمیه در گزارش 100 روزه‌اش به مرگ تالاب بین المللی اورمیه اشاره کرد و از عدم تحقق اقدام عملی لازم انتقاد کرده است. 
در صورتیکه دریاچه اورمیه با 36 میلیارد مترمکعب آب به صحرای نمکی مبدل میگردد بی تردید این زنگ خطری برای دیگر تالاب های آزربایجان جنوبی می باشد و در عین حال با خشک شدن دریاچه اورمیه شاهد بیابان زائی وسیعی در آزربایجان جنوبی خواهیم بود که تاکنون نظیرش نبوده است.     
بر اساس نظر کارشناسان بی طرف منطقه ای و جهانی مهمترین علت خشکاندن دریاچه اورمیه سدسازی های بی حساب و کتاب دولت ایران در آزربایجان جنوبی و سپس به ترتیب عدم مدیریت صحیح منابع آب، افزایش سطح زیر کشت طی 34 سال گذشته به 2 برابر، سیستم آبیاری قدیمی، تغییرات اقلیمی و ... می باشد. اکنون بر روی دریاچه اورمیه 73 سد ساخته شده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر