۱۳۹۲/۱۰/۳۰

Urmiye Gölü su səviyəsi 32 cm gerilemişdir

Umud Urmulu
Güney Azərbaycan, Urmiye: Batı Azərbaycan çevre hörgütü başxanının dediyinə görə bu il Urmiye Gölü su səviyəsi ötən ilin eyni günə görə 32 cm geriləmişdir.
Həsən Abbasnejadın dünən İrna xəbər düşərgəsilə(sitə)verdiyi söyləşidə Urmiye Gölünün bugün Azad dənizlər səviyəsində geriləməsinin dəvam etdiyini duyuraraq bu sürəcin nə qədər təhlükəli olduğunu vurqalamışdır. 
Urmiye Gölü su hövzəsi bölgəsəl şüra yönətimi Sekreterliyinin tuğralı(rəsmi) olaraq yayınladığı bilgilərə görə Urmiye Gölü su səviyəsi 2013 də 1270.87 metrkən bu il 1270.55 metrə çatmışdır.
Abbasnejadin dediklərinə görə Urmiye Gölü quruması bölgədə büyük olumsuzluqların yaranmasına nədən olacaqdır və bu olumsuz etgilərdən çeşidli tür Kanser xəstəliklərinin bölgədə yayqınlaşması, duz fırtınalarının əsməsi, əkinçiliyin bütünlüklə yox olması, bitgi ürtümünün yox olması, iqlim dəyişikliyinin sürətlənməsi və son olaraq yüzilin zorunlu köçü gərçəkləşməsidir. 
Tərəfsiz çevrə və su uzmanlarına görə Urmiye Gölü iran devlətinin Güney Azərbaycan’da Baraj tikmə siyasətlərinin sonucu qorumuşdur. Tuğralı olaraq Urmiye Gölünün 85% inhdi qurumuş.