۱۳۹۲/۰۶/۱۲

بحران جدی آب در قروه آزربایجان

اورمولو
پس از آنکه سازمان جهانی ناسا در گزارشی خبر از افزایش بحران آب در خاورمیانه را منتشر نمود متاسفانه در این گزارش بخش های متعددی از آزربایجان جنوبی و مناطق ترک نشین ایران نیز قرار گرفته بودند، تعدد اخبار روزانه ای که در مدیای دولت ایران مرتبط با بحران های آبی در آزربایجان جنوبی طی ماههای گذشته منتشر شده و می شود خود نشان از عمق بحران آب در آزربایجان جنوبی می باشد. در جدیدترین این خبرها فرماندار قروه آزربایجان خبر از بحران جدی آب و معضل افت آب های زیرزمینی را طی مصاحبه ای که با سایت دولتی فارس نیوز داشته ابراز نموده است. بر اساس گفته های وی در بعضی نقاط قروه آزربایجان طی 24 ساعت تنها 2 ساعت آب آشامیدنی قابل دسترس می باشد.   
بنا به گفته محمد رسول فرماندار قروه آزربایجان به زودی و در آینده نزدیک قروه با کمبود شدید آب آشامیدنی مواجه خواهد بود. وی در کنار بحران آب در قروه به مسئله کشاورزی و مشکلات ناشی از کم آبی نیز پرداخته است. متاسفانه فرماندار قروه نیز از سدسازی در روستای حسن آباد و عدم ساخت سد را به عنوان مشکل کمبود آب بیان نموده است که بدون تردید پایه علمی ندارد و سدسازی های متعدد در آزربایجان جنوبی و مناطق ترک نشین اثراتش را در خشک شدن دریاچه اورمیه به خوبی نشان داده است.
مسئله بحران آب ناشی از مدیریت غلط منابع آب می باشد نه عدم سدسازی. 
یکی از مهمترین مناطق ترک نشینی که اکنون به استان کردستان تقدیم شده شهرهای بیجار ،قروه،قسمت کوچکی از شهرستانهای سقز و دیواندره می باشند. تمامی این نواحی به هم پیوسته ترک نشین از دیرباز جزء مناطق ملی ترک بوده که به سبب تغییرات و تقسیمات اداری – سیاسی دولت ایران به استان کردستان فعلی تقدیم شده است.