۱۳۹۲/۰۴/۰۵

Güney Azerbaycan’da Yeraltı Barajlar Tikilmektedir

Güney Azərbaycan: iran devləti Güney Azərbaycan’da yeni yöntəmlərlə Baraj tikməyə dəvam etməktədir, ən yeni yöntəm isə Yeraltı Barajlardır.
Bir çox Doğa və Çevre Uzmanına Görə Güney Azərbaycan’da tikilən Barajlar sonucunda Urmiye Gölü Quruduldu və artı olaraq bölgədəkı Topraq Verimliliği büyük bir zərərər uğramışdır. Uzun vadədə Güney Azərbaycan’da tikilən Barajlar Çevre və doğaya büyük zərərlər verəcəklərı ön Görülməktədir. Iran devlətı Urmiye Gölünün quruması Gözə çarpan boyuta ulaşdıqdan sonra  və Təbriz, Urmiye vs kimi bir neçə Türk şəhərində çevresəl Göstərilər olduğunda sonar sözdə Urmiye Gölü Su hövzəsində yeni Barajlar tikməyəcəğini duyurdu ancaq əldə olan bilgi və bəlgələrə Görə devlətini Baraj tikmə siyasətlərı bütün Güclə dəvam etməktədır və artı olaraq Yeraltı Barajlar bilə ilk kəz iranda Güney Azərbaycan’da tikilmək üzərə.
Devlət medyasinda yer alan bilgilərə görə Yeraltı Baraj Tasarımı üç il bundan öncədən devlət tərəfindən planlanmışdır və ilk olaraq Təbriz yaxınlığında Şəbistərdə ilk Yeraltı Baraj gərçəkləştiriləcəkdir.
Xəbərin farsca Qaynağı:
http://tinyurl.com/od646oj