۱۳۹۲/۰۴/۰۲

پسروی آب دریاچه اورمیه سبب تاثیرگذاری بر 2.200 هکتار از اراضی آذرشهر گشته

بنا به گفته مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آذرشهر حدود 2.200 هکتاراز زمین های زراعی و باغی این شهرستان تحت تاثیر شدید پسروی آب دریاچه اورمیه واقع شده است.
بیشتر اراضی کشاورزی و زراعی که تحت تاثیر پس روی آب دریاچه اورمیه واقع شده در حاشیه دریاچه اورمیه می باشند و کمبود آب کشاورزی و شوری بیش از حد آب چاه های کشاورزی موجب تخریب خاک خاصل خیز و خشک شدن باغات گشته است.
بنا به گفته وی اقدامات مختلفی برای جایگزین کردن محصولات زراعی و باغی مناسب و سازگار با وضعیت آب و هوایی محیط و شوری زمین ها انجام شده و کشت درختان پسته در این مناطق نتیجه خوبی داده است.
مدیر جهادکشاورزی شهرستان آذرشهر اظهارکرده است که: تاکنون در 80 هکتار از اراضی بخش گوگان در حاشیه دریاچه اورمیه درختان پسته کشت شده و این کار به جهت سازگاری و علاقمندی باغداران و زارعان در حال توسعه است.
 طلوع حیات خاطرنشان کرده است که برای آشنایی بیشتر کشاورزان با نحوه کاشت و نگهداری درختان پسته در مناطق زراعی شوره زار از طرف جهادکشاورزی یک دوره آموزشی برای باغداران و صاحبان مزارع زراعی حاشیه دریاچه اورمیه برگزار شده است.
گفتنی است در شهرستان آذرشهر 27 هزار هکتار اراضی زراعی و باغات دیم و آبی وجود دارد که سالانه حدود 130 هزار تن انواع محصولات کشاورزی از جمله 90 درصد سیر استان در این منطقه تولید می شود.
مسئله تاثیر پس روی آب دریاچه اورمیه اولین باری نیست که در یکی از مناطق حومه دریاچه اورمیه قابل روئیت می باشد و بدون تردید آخرین نیز نخواهد بود بلکه تاثیرات بسیار مخربتر همچون کوچ میلیونی انسانها نیز جزء مهمترین آثار زیانبار خشک شدن دریاچه اورمیه معرفی می گردد. کارشناسان بی طرف منطقه ای و جهانی سدسازی های دولت ایران، مدیریت غلط منابع آبی، افزایش سطح زیر کشت طی 33 سال گذشته به دو برابر، افزایش جمعیت، راندمان پائین آبیاری، تغییرات اقلیمی ناشی از سدسازی و ... جز مهمترین علل خشک شدن دریاچه اورمیه معرفی می گردد.