۱۳۹۲/۰۳/۰۸

سدسازی زیرزمینی در آزربایجان جنوبی آغاز شد

دولت ایران که آزربایجان جنوبی را به مانند آزمایشگاهی برای آزمودن هر نوع آزمون جدیدی بکار می بندد در جدیدترین آزمونها پس از ساخت سدهای متعدد روزمینی که سبب خشک شدن بیش از 70% مساحت دریاچه اورمیه گردید اینبار در زیرزمین نیز سدسازی هائی را آغاز نموده است. بدون تردید آثار زیانبار سدسازی های صورت گرفته در آزربایجان جنوبی رفته رفته نمایانتر می شود و خشک شدن دریاچه اورمیه، عدم حاصلخیزی و باروری خاک نسبت به گذشته، فرسایش خاک و .. از آثار میان مدت سدسازی های صورت گرفته می باشد، در بلند مدت سدسازی ها دولت ایران در آزربایجان جنوبی ضربات غیرقابل جبرانی را بر تن ناتوان آزربایجان وارد خواهد ساخت که مهمترینشان نابودی محیط زیست آزربایجان و مهاجرت اجباری میلیونها آزربایجانی خواهد بود.
به گزارش ایسنا عبدالمحمد غفوری روزبهانی درگردهمایی یک روزه «ارایه یافته‌های تحقیقاتی آبخوانداری و تغییر الگوی کشت در اراضی حاشیه دریاچه اورمیه» که در محل ایستگاه آبخوانداری تسوج برگزار شده بود، گفت: این طرح ازسه سال پیش با همکاری پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری انجام می شود و کار مطالعاتی احداث یک سد زیرزمینی هم در شهر تسوج شهرستان شبسترانجام شده است که به زودی این طرح به صورت اجرایی پیاده خواهد شد.
وی با بیان اینکه فاز اول طرح احداث سدهای زیرزمینی برای استفاده از جریانات زیر سطحی در مناطق خشک و نیمه خشک اجرایی می شود، تحقیقات فرسایش خاک و روشهای حفاظت خاک و طرح ملی شناخت فرسایش "خندقی" را از فازهای بعدی این طرح عنوان و اظهارکرد: این تحقیقات با هدف کاهش فرسایش خاک انجام شده است که طبق برنامه زمان بندی شده اجرایی می‌شود.
غفوری روزبهانی با اشاره به برنامه پنجم توسعه ادامه داد: طبق برنامه پنجم توسعه طرح تحقیقاتی پخش سیلاب بر آبخوان‌های کشور در حال اجراست و قرار است در وسعت یک میلیون هکتار در طول برنامه پنجم توسعه اجرایی شود.
وی بابیان اینکه مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری از مراکز وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی می باشد که فعالیت آن در زمینه تحقیقات حفاظت خاک و آب، کنترل سیلاب، پخش سیلاب بر آبخوان، هیدرولوژی و منابع آب، مهندسی و حفاظت سواحل و مدیریت آبخیز می باشد.
رییس اداره توسعه فناوری و یافته‌های تحقیقاتی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور در ادامه گفت: با توجه به شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک ایران و بروز مشکلات عدیده‌ای چون کم آبی در بسیاری از مناطق کشور، حفاظت خاک و آبخیزداری از سازنده‌ترین راهکارها برای مقابله با خشکسالی است و باید گفت آبخیزداری یکی ازشیوه‌های نوین حفاظت آب وخاک، مهار و پخش سیلاب‌ها است که باعث کنترل سیلاب‌های مخرب و نفوذ آب به داخل سفره‌های آب زیرزمینی می‌شود.
غفوری روزبهانی با بیان اینکه راهبرد اساسی کنترل سیلاب به تغذیه سفره‌های آب کمک می‌کند و موجب می‌شود که قنات‌ها، چشمه‌ها و چاه‌ها با تولید آب بیشتر بتواند زمین‌های کشاورزی بیشتری را به زیر کشت برده و در تولید محصولات غذایی بیشتر نقش مهمی را ایفا کنند، ادامه داد: این شیوه به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک معمولاً هر از گاهی با جاری شدن سیلاب‌های مخرب با دبی لحظه‌ای بالا، مواجه هستند و بسیار مؤثر و راه گشا است.
وی با بیان اینکه مطالعات انجام شده نشان می دهد که در حدود 44 میلیون هکتار آبرفت با کیفیت مطلوب تا متوسط در کشور وجود دارد، افزود: از این مقدار، حدود 14 میلیون هکتار اراضی است که هیچگونه محدودیتی جهت افکنه پخش سیلاب و اجرای پروژه‌های پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی ندارد.
غفوری روزبهانی با بیان اینکه 200 ایستگاه هواشناسی برای سنجش رطوبت خاک در کشور راه‌اندازی شده است، ادامه داد: طبق آمارهای موجود متوسط نزولات جوی کشور قریب 413 میلیارد مترمکعب درسال است که از این مقدار 63 میلیارد مترمکعب غیرتنظیمی بوده و فقط 40 درصد توسط سدها مهار می شوند و قریب 100 میلیارد متر مکعب آن به صورت آب‌های سطحی (40 میلیاردمترمکعب) و زیرزمینی (60 میلیاردمترمکعب) استحصال شده و قسمت عمده آن تبخیر می‌گردد و بقیه یا به دریاها ریخته و یا از مرزهای کشور خارج می‌شود.
منبع گزارش:
http://tinyurl.com/od646oj