۱۳۹۰/۱۱/۲۰

تصویری ماهواره ای از آخرین وضعیت دریاچه اورمیه

آزربایجان جنوبی، اورمیه: تصویر بالائی که مشاهده می کنید وضعیت دو دریاچه اورمیه و وان ترکیه را در ماه ژانویه سال 2012 نشان می دهد.
تصویر ماهواره ای دریاچه اورمیه به خوبی عمق فاجعه زیست محیطی آزربایجان جنوبی و اورمیه را به بهترین شکل ممکن به تصویر می کشد.
همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید روند خشک شدن دریاچه اورمیه در تمامی نقاط به سریعترین حالت ممکن ادامه دارد و این روند در بخش جنوبی دریاچه اورمیه بسیار قابل لمس تر می باشد.
روند خشک شدن دریاچه اورمیه و کاهش ارتفاع سطح آب با درنظر گرفتن فصل سرد سال که تابش نور خورشید نیز تاثیری ندارد به خودی خود نشان از عمق فاجعه و چرخه خشک شدن دریاچه اورمیه می باشد.
تمامی آمارهای علمی خشک شدن یک سوم دریاچه اورمیه را تائید می کنند ولی هنوز مسئولین در حال بررسی علت خشک شدن دریاچه اورمیه می باشند و انداخت تقصیر بر زمین این و آن که یکی از احمقانه ترین و عوام فریبانه ترین موضوعات ارجاع دادن خشکانیده شدن دریاچه اورمیه به تغییرات اقلیمی می باشد. تغییرات اقلیمی چه طور می شود دریاچه وان ترکیه را نمی خشکاند ولی 110 کیلومتر در این طرف سبب خشک شدن دریاچه اورمیه می شود؟ 
دریاچه اورمیه از 10 سال پیش روند خشک شدنی را در پیش گرفته است و مهمترین دلیل آن نیز ساخت سدهای بی حساب و کتاب بوده است. بدون در نطر گرفتن حق آبه دریاچه اورمیه و مدیریت غلط حوزه آبخیز دریاچه اورمیه وضعیت به ترتیبی می باشد که به بهترین شکل در تصویر ماهواره ای مشخث می باشد.
دولت تاکنون یک قدم در راه احیای دریاچه اورمیه برنداشته است.
با کلیک بر روی تصویر می توانید در ابعاد اصلی مشاهده کنید 
منبع تصویر:
http://tinyurl.com/73yagw7