۱۳۹۰/۱۰/۰۴

وضعیت آرتمیای دریاچه اورمیه در حالت نگران کننده ای می باشد

عضو هیئت علمی پژوهشکده آرتمیا در خصوص وضعیت کنونی آرتمیاهای دریاچه اورمیه، گفت: با توجه به پیشرفت روند خشکی دریاچه اورمیه، وضعیت آرتمیاها بسیار نگران کننده است.
دکترناصر آق، در گفت وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه تخم های آرتمیا حتی در بدترین شرایط زنده می ماند، افزود: از همین رو خطر انقراض، این موجودات را تهدید نمی کند اما وضعیت بسیار نگران کننده است. وی این موجودات را از نظر تنوع زیستی و درآمدزایی بسیار مهم دانست و گفت: میزان سودآوری تولیدات آرتمیا دریاچه ی اورمیه در صورت برداشت و صادرات ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده است. آق در ادامه با بیان اینکه هم اکنون میزان برداشت آرتمیا، در دریاچه ی اورمیه تقریباً صفر است، تصریح کرد: با میزان سودآوری تولیدات آرتمیا دریاچه ی اورمیه در صورت برداشت و صادرات ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده است.افزایش روند خشکی دریاچه، میزان برداشت سالیانه از این موجودات از سال ۸۱ متوقف شده است. وی ادامه داد: هم چنین در سالهای اخیر آرتمیای دریاچه ی اورمیه به صورت قاچاق برداشت می شد که البته با کاهش حجم این موجودات، این تخلفات متوقف شد. مدیر گروه پژوهشی بیولوژی، اکولوژی و تکثیر و پرورش آبزیان، در خصوص مصرف عمده ی آرتمیاها در دریاچه ی اورمیه، گفت: این موجودات بیشتر خوراک آبزیان، میگو و ماهیان آکواریومی هستند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: به علت وجود اسیدهای چرب و مقادیر اندک امگا ۳ در بدن این موجودات می توان از آنها استفاده دارویی داشت که البته در سطح دنیا از آرتمیاها در این زمینه استفاده های فراوانی شده است. این عضو هیات علمی پژوهشکده آرتمیا، در خصوص امکان پرورش این موجودات در مکان دیگری برای جلوگیری از خطر انقراض، گفت: هم اکنون طرح هایی در خصوص پرورش آرتمیاها در استخرهای خاکی به صورت مصنوعی در استان های خوزستان، هرمزگان، فارس و آذربایجان شرقی انجام شده است. دکتر آق در پایان با بیان اینکه در یکی دو سال گذشته هیچ برآوردی در خصوص حجم کلی این موجودات انجام نشده است، یادآور شد: آخرین برآورد حجم کلی آرتمیاها در سال ۸۵ انجام شد که پس از آن وضعیت روز به روز نگران کننده تر شد.
منبع خبر:
http://tinyurl.com/btek8rr
به رغم تمامی مسائلی که حول خشکانیده شدن دریاچه اورمیه در جریان می باشد تاکنون حتی یک قدم در راه جلوگیری از مرگ دریاچه اورمیه توسط دولت برداشته نشده است و هر روز وعده وعید های گذارا را با هم مرور می کنیم، گوئی دریاچه اورمیه این نگین آزربایجان به قصد خشکانیده می شود.