۱۳۹۰/۰۵/۰۹

آخرین تصاویر ماهواره ای از وضعیت وخیم دریاچه اورمیه

همانطور که در آخرین تصاویر ماهواره ای از دریاچه اورمیه مشخص می باشد روز به روز این نگین آزربایجان رو به موت می باشد ولی دولت تاکنون یک قدم در راه احیای این نگین آزربایجان برنداشته است. گوئی دریاچه اورمیه را با دست خودمان می خواهیم زنده به گور کرده و جانش را بگیریم.
اصلی ترین علت مرگ دریاچه اورمیه سدهای متعددی می باشد که بدون در نظر گرفتن حقابه های دریاچه اورمیه احداث و مورد بهره برداری واقع شده است. طی آخرین آمار 80 سد بر روی حوضه آبی دریاچه اورمیه احداث و بهره برداری گردیده است که طی مدت 1 الی 2 ساله تعدد این سدها به 200 عدد خواهد رسید، این در حالی می باشد که کارشناسان و متخصصین محیط زیست خشک شدن دریاچه اورمیه را طی  2 الی 5 سال آینده پیش بینی کرده اند.
تنها راه نجات دریاچه اورمیه فقط و فقط گشودن حق آبه آن و تامین سالیانه 1 میلیارد مترمکعب آب مورد نیاز دریاچه اورمیه می باشد. و در برنامه ی میان مدت تامین 20 میلیارد مترمکعب آب برای احیای دوباره  دریاچه اورمیه می باشد.  
مردم ترک باید شب و روزشان فقط و فقط دریاچه اورمیه باشد و بس. در صورت خشک شدن دریاچه اورمیه دیگر آزربایجانی وجود خارجی نخواهد داشت.
منبع تمامی عکسها: سایت ناسا می باشد.