۱۳۹۰/۰۳/۲۱

مقایسه مساحت دریاچه اورمیه و تکرار خبر کاهش مساحت آب دریاچه اورمیه

تصویر بالا مربوط به وضعیت آبی دریاچه اورمیه در هجده خرداد امسال (قرمز)، هفده خرداد سال گذشته (زرد) و هجده خرداد سال 1387 (آبی) می باشد. در تصویر مقایسه ای که صورت گرفته کاهش مساحت دریاچه اورمیه به خوبی قابل مشاهده می باشد و حتی افزایش مصنوعی و حتی چرخه طبیعی آبی دریاچه اورمیه نیز نتوانسته آب دهی و روند سعودی ازدست دادن آب دریاچه اورمیه را جبران که هیچ مانع شود. حال سوالی که اینجاست مسئولین محترم با توج هبه چه منبع علمی سخن از افزایش ارتفاع 5 متری آب دریاچه اورمیه می دهند؟ برای دیدن تصویر بزرگتر، روی تصویر کلیک کنید.
منبع تصویر
http://tinyurl.com/3bphbk7