۱۳۹۰/۰۲/۱۳

ارتفاع دریاچه اورمیه 3 متر افزایش یافت، دلیل علمی دیگری بر عوام فریبی مسئولان ذیربط

ارتفاع دریاچه اورمیه 3 متر افزایش یافت، دلیل علمی دیگری بر عوام فریبی مسئولان ذیربط
بنده کارشناس محیط زیست نیستم، فقط به عنوان یک ترک اورمیه ای و اهل آزربایجان با توجه به خشک شدن دریاچه اورمیه (Lake Urmia) نوع نگاه مبه محیط زیست آزربایجان تغییر فاحشی یافت، و مدت زمان مدیدی می باشد که حول دریاچه اورمیه وعلل و عوامل خشکانیدن دریاچه اورمیه مطالبی را پی گیری می کنم. همانطور که چند روز با تیتر شدن خبر افزایش ارتفاع چند متری آب دریاچه اورمیه مطلبی مبنی بر عوامل فریبی مسئولان به رشته تحریر درآوردم و از نظر منطقی به موضوع نگریستم، خوشبختانه امروز در یکی از سایتهای محیط زیستی که هر از چند گاهی مطلبی در رابطه با دریاچه اورمیه می نگارد برخورد کردم که توجه ام را به خود جلب کرد و برای نشان دادن عوام فریبی در سطح اعلای مسئولان ذیربط و جهت دهی افکار بد نیست که نوشته این فعال محیط زیستی را با هم مرور کنیم:
ارتفاع سطح آب دریاچه ی ارومیه (Lake Urmia) سه متر افزایش یافت
رییس سازمان محیط زیست در خبری که روی خبرگزاری ایرن منشتر کرده است گفته است که ارتفاع آب دریاچه ی ارومیه چهل سانتی متر افزایش داده است که این قضیه به دلیل بارور کردن ابرها توسط دولت رخ داده است.
اول اینکه  مشخص نیست مرجع مقایسه برای این چهل سانتی متر چیست. متوسط ارتفاع سطح آب در سه ماه گذشته؟ متوسط ده سال گذشته؟ متوسط فروردین پنج سال گذشته؟ به نظرم این مقایسه مثلا بین متوسط ارتفاع دو ماه اخیر یعنی فروردین و اردیبهشت صورت گرفته باشد.
دوم اینکه مشخص نیست سهم بارور کردن ابرها در این افزایش چقدر بوده است. آیا تمام این افزایش چهل سانتی متری حاصل بارور کردن ابرها بوده است؟ پنجاه درصد سهم باروری است؟ ده درصد؟ کدام داده ها یا مطالعه این قضیه را تایید می کند؟ گزارش دانشگاهی پشت قضیه است؟ سازمان دولتی آن را محاسبه کرده است؟
سوم اینکه فرآیند طی شده هم مشخص نیست. ابرها بارور شده اند و بر سطح دریاچه باریده اند؟ در مناطق اطراف باریده اند و بعد آب از طریق مثلا رودخانه ها به دریاچه رسیده است؟ آیا ارتفاع آب پشت سدها هم افزایش داشته است؟ آیا جریان های رودخانه ای هم متاثر شده اند؟
اما حرف آخر. سال گذشته ارتفاع سطح آب دریاچه به طور متوسط در اردیبهشت به نسبت فروردین حدود دو متر افزایش داشته است. در خرداد ارتفاع سطح آب به طور متوسط حدود نیم متر دیگر افزایش داشته است. در مجموع بازه ی نوسانات سنجش شده ی دریاچه در سه ماهه ی اول سال گذشته حدود سه و نیم متر است. در سال 88 هم در سه ماهه ی اول سال ارتفاع سطح آب حدود سه متر و نیم نوسان داشته است تا آنجا که ارتفاع سطح آب در اواخر خرداد دو متر بیشتر از اوایل خرداد 88 بوده است.
در اوایل اردیبهشت سال 86 ارتفاع سطح آب دریاچه ی ارومیه حدود دو متر تغییرات داشته است. این عدد در دوره ی مشابه سال 85 حدود سی سانتی متر و در سال 84 پنج سانتی متر است. برای دوره ی مشابه در سال 77 تغییرات در حدود 60 سانتی متر بوده است.
هدفم از بیان این نوسانات شدید در ارتفاع سطح آب که هر روز هم شدیدتر می شود آن است که بگویم خیلی سخت است بخواهیم تغییرات چهل سانتی متری ارتفاع سطح آب را (که به نظر من کاملا از جنس نوسان و یا حداکثر مرتبط با برخی رفتارهای فصلی است) از تغییر یک عامل متاثر بدانیم. برای چنین ادعایی باید اول ثابت کنیم که ارتفاع سطح آب تغییر کرده است، بعد نشان دهیم که این تغییر ناشی از نوسانات معمول فصلی نبوده است، بعد مدلی را با و بدون عامل مورد ادعا طراحی کنیم و تحمین بزنیم و در نهایت اگر حداقل از نظر آماری ثابت شد چنین ادعایی داشته باشیم. اگر چنین فرآیندی در پس سخنان ریاست سازمان محیط هست که حتما هست، ای کاش مرجع و منبعش معرفی می شد یا بشود که حداقل من شخصا بسیار علاقمند به مطالعه اش هستم.
ما که بخیل نیستیم اما فعلا تا مطالعه ی مذکور منتشر نشده و حسب داده های موجود به دوستان یادآوری می کنم که اگر فردا خواندید که ارتفاع سطح آب دریاچه ی ارومیه سه متر هم افزایش داشته است هیچ خوشحال نباشید و به خاطر بیاورید که در روند بلندمدت ارتفاع سطح آب در حال کاهش با نوسانات فزاینده است. 
منبع:
http://tinyurl.com/5r5rgfr
--------------------
دریاچه اورمیه 20 میلیارد متر مکعب آب نیاز دارد هر شخص که جمع و تفریق بداند خوب می داند که عدد فوق آیا با بارش چند روزه که به هر نحوی صورت گرفته باشد فراهم شده است؟ یا فقط بیشتر لاف می باشد و بس. اگر با بارور کردن ابرها مشکلات کمبود آب در دنیا حل می شود چرا در اکثر کشورها از کمبود آب می نالند؟ و سوالات بسیار دیگر که هر شخص منطقی که حتی ذره ای از محیط زیست به صورت علمی نداند به عقلش حتماً می رسد....