۱۳۹۰/۰۳/۰۵

گزارش روزنامه ی حريت تركيه از خشك شدن درياچه اورميه: درياچه ی نمك، بيابان نمك شد

گزارش روزنامه ی حريت توركيه از خشك شدن درياچه اورميه: درياچه ی نمك، بيابان نمك شد
روزنامه حریت در مقاله ای فاجعه ی نابودی سومين درياچه ی بزرگ شور جهان را مطرح مي كند: اين درياچه كه بستری برای پرندگانی همچون فلامينگو و پليكان بود 60 درصد از آبش را از دست داده است. بر اساس گفته ی متخصصان درياچه اورمیه در طی چند سال آتی به كلي خشك خواهد شد. علت اين فاجعه ی زيست محيطي، سياست هاي غلط آبياري، سدسازي و بستن راه نهرهايي كه به درياچه اورمیه (Lake Urmia) مي ريزند ذكر شده است.
اين مقاله همچنين افزوده است كه درياچه ي اروميه يكي از مهمترين مكان هاي توريستي ايران بوده كه با اين روند خشك شدن، جذابيت توريستي خود را از دست خواهد داد و اين مسئله بي شك براي ساكنين آن منطقه مشكلات بسياري را به بار خواهد آورد. هم اكنون بسياري از هتل داران متضرر شده و عده اي نيز پروژه ي هتل سازي خود را متوقف كرده اند. مهمترين قشري كه حيات اقتصاديشان با خطر مواجه شده، كشاورزان هستند. طوفان هاي نمكي كه از سمت درياچه اورمیه به طرف زمين هاي كشاورزي مي وزد، با انتقال نمك به زمين هاي كشاورزي مانع رشد محصولات شده اند.
اين مقاله تاكيد مي كند هرچند سياست هاي نادرست حكومت در امر آبياري و سدسازي موجب اين فاجعه شده است، ليكن پروژه ي ساخت 35 سد جديد بر روي اين درياچه در دست اقدام مي باشد. با اين توصيف، اين درياچه ی عظيم شور جهان ظرف سه سال آينده خشك خواهد شد.
گروه ترجمه ي سايت اؤيرنجی
مقاله اصلی در سایت روزنامه حریت ترکیه: