۱۳۸۹/۱۲/۲۱

طرح نجات پارک ملی درياچه اورميه در انتظار بودجه

مديرکل طرح بين المللي حفاظت از تالابهاي ايران با تاکيد بر نياز تالاب هامون به همکاري منطقه اي چند جانبه در مورد پارک ملی درياچه اورميه گفت: طرحهاي اضطراري نجات درياچه اروميه براي اجرا شدن به بودجه نياز اما هنوز تامين نشده است.
علي نظري دوست در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکيد بر اينکه برخي طرحهاي اضطراري براي درياچه اورميه در نظر گرفته شده !که بايد با تامين بودجه اجرايي شود گفت: طرح بارورسازي ابرها آنطور که گفته شده از سوي وزارت نيرو در حال اجرا شدن است.
وي تاکيد کرد: ستاد ملي صيانت از درياچه اورميه تشکيل شده که در اين ستاد آخرين گزارشها از وضعيت حوزه هاي آبخيز و طرحهاي پيشنهاد شده بررسي مي شود.
وي به برگزاري اولين نشست شوراي منطقه اي مديريت حوزه آبريز در روز 23 اسفند سال 89 اشاره کرد و افزود: اولين جلسه شوراي منطقه اي مديريت حوزه آبخيز درياچه اروميه براي ايجاد تعامل و مرور برنامه هاي مشترک با حضور استاندران سه استان همسايه درياچه اورميه و رئيس سازمان محيط زيست برگزار مي شود.
نظري دوست تاکيد کرد: در اين جلسه حضور نمايندگان وزارتخانه هاي مرتبط ضروري است چرا که ارائه راهکارها و تصميم نهايي براي اجرا و بررسي ميزان پيشرفت پروژه ها براي مديريت بهتر پارک ملی درياچه اورميه نيازمند تعامل بي بخشي است.
به گفته اين کارشناس ارشد امور تالابها، براي رفع مشکل تالاب هامون و تالابهايي از اين دست که حوزه هاي آبريز خارج از مرزها دارند، نياز به همکاري منطقه اي چند جانبه وجود دارد که در کنوانسيون بين المللي رامسر بر آن تاکيد شده و به طور کلي تقويت همکاري منطقه اي و بين المللي يکي از اهداف اين نشستها است.
مديرکل طرح بين المللي حفاظت از تالابهاي ايران اظهار داشت: به طور مشخص در مورد تالابهايي مانند هامون و هور العظيم که در حد فاصل بين مرزها قرار دارند نمي توان در کنوانسيون ها اظهار نظر کرد چرا که قوانين کنوانسيون بيشتر جنبه همگرايي بين کشورها را تقويت مي کند و به خودي خود الزام بين المللي و حقوقي ندارد.
نظري دوست تاکيد کرد: ايران کتابچه اي از فعاليتها و مشکلات دو تالاب هورالعظيم و هامون را در اختيار کشورهاي عضو کنوانسيون تالابها قرار داده که مي تواند به عنوان سندي مورد توجه کشورها قرار گيرد و براي رفع مشکل آنها اقداماتي در منطقه انجام شود.
منبع: http://tinyurl.com/4r4x5hj