۱۳۸۹/۱۰/۰۹

شواهد تغییرات اقلیمی در یک تصویر

تصویر زیر یکی از کارهای خوبی است که برای نشان دادن پیامدهای تغییرات اقلیمی تهیه شده است. در این تصویر به افزایش رطوبت هوا، افزایش دمای سطح و فراز اقیانوس ها، افزایش سطح دریا، کاهش یخ های قطبی و یخچال های طبیعی، تغییر فصول، مهاجرت گونه های زیستی و جابجایی و  کاهش پوشش جنگلی اشاره شده است. اگر دوست دارید تصویر را با کیفیت بالاتر دریافت کنید به لینکی که در انتهای مطلب درج کرده ام مراجعه نمایید


در همین رابطه تصویر دیگری هم هست از  به هفت متغیر اقلیمی در حال تغییر اشاره می کند


منبع تصویر اول
http://tinyurl.com/27jy6wc
منبع نوشته
http://tinyurl.com/2cyu8k6