۱۳۹۴/۰۹/۲۴

کاهش 26 سانتی‌متری آب دریاچه اورمیه نسبت به سال گذشته

اومود اورمولو
بر اساس سخنان خلیل ساعی نماینده ستاد احیاء دریاچه اورمیه با سایت دولتی ایرنا هر چند بارش‌های اخیر منجر به افزایش ارتفاع آب دریاچه اورمیه گشته اما ارتفاع کنونی سطح آب دریاچه اورمیه نسبت به سال گذشته با کاهش 26 سانتی‌متری مواجه می‌باشد.
خبر کاهش 26 سانتی‌متری ارتفاع سطح آب دریاچه اورمیه در حالی از سوی نماینده ستاد احیاء دریاچه اورمیه بیان می شود که رسانه های دولتی و مرکزگرا طی روزهای گذشته خبر از افزایش ارتفاع سطح دریاچه اورمیه را داده بودند.
رسانه های یاد شده با عدم استناد به آمارهای قابل اتکاء و علمی در حالی سخن از افزایش سطح آب دریاچه اورمیه را طی روزهای گذشته بیان نموده‌اند در حالیکه کارشناسان بی طرف محیط زیست همگی بر کمبود آبی بالغ بر 20-25 میلیارد متر مکعبی آب دریاچه اورمیه اذعان دارند. بارش برف پراکنده چند روز گذشته در مناطق حوزه آبی دریاچه اورمیه که ارتفاع آن حداکثر 25 سانتی‌متر بوده چطور توانسته کمبود آبی در حجم و مقیاس 20-25 میلیارد مترمکعب را جبران نماید بی شک جزء سوالاتی هست که انسان را به تامل بیشتر وا می دارد. چرا رسانه های دولتی و مرکزگرا میزان بارش سالیانه در حوزه آبی دریاچه اورمیه را نسبت به سال یا سالهای گذشته منتشر ننموده‌اند تا متوجه شویم در حوزه آبی دریاچه اورمیه علارغم بارشهای روزهای گذشته با افزایش یا احیانا کاهش میزان بارندگی میانگین سالیانه مواجه بوده‌ایم نکته مهم و قابل استناد به پروپاگاندای سیاه مبتنی بر افزایش سطح آب دریاچه اورمیه می باشیم.
آمارهای رسمی وزارت نیرو حاکی از ساخت بیش از 73 سد بزرگ و کوچک بر روی حوزه آبی دریاچه اورمیه می باشد که لیست تمامی سدها طی مقالات گذشته منتشر شده در وبلاگ اخبار دریاچه اورمیه به صورت تفصیلی بیان شده است. کارشناسان بی طرف منطقه ای و جهانی محیط زیست مهمترین علت خشکاندن دریاچه اورمیه ساخت سدهای متوالی بدون در نظر گرفتن حق آبه دریاچه اورمیه بیان می کنند.