۱۳۹۲/۱۱/۰۲

پرویز کردوانی: دریاچه اورمیه را خشک کنید و یک پارک گیاهی و حیوانی بسازید

اومود اورمولو
پرویز کردوانی پدر کویرشناسی ایران که با مسائل عجیب و غریب در مورد دریاچه اورمیه شهره می باشد به تازگی گفتگوئی با سایت دولتی ایسنا داشته و اینبار نیز به  طور قطعی تر از لزوم خشک کردن دریاچه اورمیه و ساخت پارک گیاهی و حیوانی سخن گفته است.
بنا به نظرات آقای کردوانی مهمترین عامل خشک شدن دریاچه اورمیه حفر بیش از حد چاه های مجاز و غیرمجاز می باشد و ربطی به سیاست های سدسازی دولت ایران در حوضه آبی دریاچه اورمیه ندارد. کردوانی در بخش دیگری از سخنانش گفت:
برای پر کردن دریاچه اورمیه اکنون 28 میلیارد مترمکعب آب نیاز هست و اگر فرض را بر این بگذاریم که سالیان 1 میلیارد مترمکعب آب به دریاچه اورمیه سرازیر گردید حدود 28 سال طول می کشد تا دریاچه اورمیه پر گردد. 
کردوانی متذکر شد که در اطراف دریاچه اورمیه 6 هزار چاه مجاز و 18 هزار چاه غیرمجاز حفر گردیده و طی این مدت 204 هزار هکتار از اراضی دریاچه اورمیه به دلیل پس روی آب به شوره زار مبدل شده است.
وی علت وجود چاه های مجا و غیرمجاز در منطقه را "فلج اقتصادی" در منطقه و وخامت اوضاع اقتصادی منطقه بیان نمود. وی انتقال آب به دریاچه اورمیه را خیانت نامیده و بهترین راه را خشک کردن کامل دریاچه اورنیه و و تبدیل آن به پارک گیاهی و حیوانی در دنیا معرفی نموده است.
سخنان کردوانی در مورد خشک کردن کامل دریاچه اورمیه در صورتی بیان میشود که اکنون بیش از 85% دریاچه اورمیه تماما بر اثر سیاست های سدسازی دولت ایران در آزربایجان جنوبی و حوضه آبی دریاچه اورمیه خشک گردیده ولی با این همه بنا به نظر صدها کارشناس بی طرف اکنون نیز می توان دریاچه اورمیه را نجات داد ولی بی تردید اراده‌ای برای این منظور در دولت ایران وجود خارجی ندارد. در صورت خشک شدن کامل دریاچه اورمیه میلیونها انسان مجبور به ترک آزربایجان جنوبی و مبدل شدن وطنمان به کویر نمک خواهیم بود که بی تردید فاجعه زیست محیطی قرن همین خشک شدن دریاچه اورمیه بر اثر سیاست های غلط میحط زیستی و آبی دولت ایران صورت پذیرفته.