۱۳۹۲/۰۹/۱۶

عملیات اجرایی نجات دریاچه اورمیه به سال آینده موکول شده

اومود اورمولو
آزربایجان جنوبی، اورمیه: متاسفانه علارغم خشک شدن بیش از 80% دریاچه اورمیه و شروع طوفان‌های نمکی، شروع کوچ اجباری روستاهای اطراف اورمیه، شوری آب چاه های روستائی، افزایش آلودگی هوای شهر اورمیه، افزایش بیماریهای سرطانی در آزربایجان و صدها تاثیر منفی ناشی از خشکاندن دریاچه اورمیه هنوز علارغم گذشت 15 سال از شروع روند خشک شدن سریع دریاچه اورمیه تاکنون دولت ایران به جز سدسازی های پی در پی در حوزه آبی دریاچه اورمیه تنها یک قدم برای جلوگیری از خشک شدن و احیاء مجدد دریاچه اورمیه برنداشته است. 
در این میان وزیر نیرو طی گفتگوی اختصاصی که با خبرنگار انرژی شبکه ایران داشته با این جمله که "اجرای عملیات نجات دریاچه اورمیه به سال آینده موکول شده" آب پاکی را بر دست مردم ترک ریخته و آجری دیگر بر دیوار بی اعتمادی مابین دولت ایران و ملت ترک و نوع نگاه استعماری دولت و ملت حاکم به خلق ترک را بازگو نموده است. رحیم میدانی با موکول کردن عملیات اجرائی نجات دریاچه اورمیه به سال آینده تنها عمل وزارت نیرو و دولت ایران را تامین اعتبارات در دست اقدام معرفی نموده است. حتی رحیم میدانی به صراحت به قول اعتبار بودجه‌ای که از دولت بدین منظور در نظر گرفته و احتمال تحقق آن خبر داده است و مسئله مرگ و زندگی میلیونها انسان موجود در آزربایجان به اما و اگرهائی آشنا وابسته شده است.
به جزء نشستهای بی ثمری که طی سالهای گذشته و اکنون به نام دریاچه اورمیه برگزار گردیده کوچکترین عملیات اجرائی را از سوی دولت ایران شاهد نبوده‌ایم، حتی عملیات سدسازی در آزربایجان جنوبی که بنا به گفته کارشناسان داخلی / خارجی مهمترین علت خشکاندن دریاچه اورمیه می باشد هنوز هم در منطقه تداوم دارد.