۱۳۹۰/۱۲/۰۵

برای حل بحران دریاچه اورمیه وجود مشكل باید باور شود

آزربایجان جنوبی، اورمیه: معاون امور عمرانی استاندار آزربایجان غربی طی مصاحبه ای که با سایت دولتی ایرنا داشته است علت كندی پیشرفت و اجرای طرح های ارائه شده برای حل بحران دریاچه اورمیه را باور نكردن بحران دریاچه اورمیه دانسته است.
سیدجواد محمودی روز شنبه در نشست دومین كارگروه منطقه ای آب و كشاورزی آزربایجان غربی افزوده است: ضروری است تا دستگاه های دولتی و مرتبط با این موضوع حل مشكل دریاچه اورمیه را در راس كارهای خود قرار دهند و از تمام توان خود برای رفع آن استفاده كنند.
وی اظهار كرد: تعامل استانهای مرتبط و عضو كارگروه مذكور در این امر مهم است و لازمه آن این است كه هر سه استان آزربایجان غربی، آزربایجان شرقی و کردستان از تمام پتانسیل های خود برای این كار استفاده كنند.
معاون امور عمرانی استاندار آزربایجان غربی بیان داشته است در صورت تعامل، همكاری و همفكری می توان در این زمینه به نتایج خوب و قابل ارائه برای مردم رسید.
وی اظهار كرده: كمبود اعتبارات نباید مانع از انجام كارها و فعالیتهای مرتبط با دریاچه اورمیه شود و هر لحظه برای برنامه ریزی و حل بحران موجود دارای ارزش است.
محمودی با تاكید بر ضرورت سرعت بخشی به پروژه های موجود در حوضه آبریز دریاچه اورمیه گفت: از نگرش تئوریكی به این موضوع باید پرهیز كرد و تمام نظرات و عقاید مهم در این باره را باید بررسی و به كار گرفت.
سوالی که ذهن انسان را می آزارد این می باشد که آیا باید دریاچه اورمیه خشک شود تا مسئولین دولتی ایران احتمالا به عمق فاجعه زیست محیطی مناطق ترک نشین پی برده وباور داشته باشند؟ مگر داده های علمی 10 ساله گذشته دلیل محکمی بر خشکیده شدن دریاچه اورمیه نمی باشد؟ تصاویر ماهواره ای که هر ماهه از وضعیت سطح آب دریاچه اورمیه منتشر می شود در راستای باور بحران زیست محیطی آزربایجان و دریاچه اورمیه نمی باشد؟ 
بر اساس تمامی گفته های کارشنان غیر دولتی بی ظرف مشکل دریاچه اورمیه یکی از حادترین مشکلات زیست محیطی آزربایجان و ایران می باشد ولی چرا دولتی ها هنوز هم با گذشت 10 سال و خشک شدن یک سوم مساحت دریاچه اورمیه هنوز هم بر عدم باور کردن بحران اکولوژیکی و زیست محیطی دریاچه اورمیه اصرار می ورزند خود نکته بسی تامل برانگیری می باشد.
لابد مسئولین منتظر می باشند تا آزربایجان جنوبی و اورمیه تبدیل به کویر نمک شود تا شاید روزی بر این حد از شعور و درک برسند که انگار و گوئی مشکلی در دریاچه اورمیه بوده است.
خلق ترک خود باید مشکل زیست محیطی دریاچه اورمیه را حل کند.