۱۳۹۰/۰۵/۲۸

آخرین تغییرات مساحت دریاچه اورمیه در مقایسه با سال گذشته

در تصویر زیر آخرین تغییرات مساحت دریاچه اورمیه مربوط به 18 آگوست 2011 برابر با 27 مرداد 1390 در مقایسه با همان روز در سال 2010/1389 قابل مشاهده است. همانطور که در تصویر می بینید در بخش جنوبی دریاچه اورمیه کاهش مساحت به شکل قابل توجهی محسوس تر از بخش شمالی است و به نظر می رسد که بخش جنوبی دریاچه اورمیه به تدریج در حال اتصال به جزایر دریاچه است
منبع تصویر:
http://tinyurl.com/43a7uof
متاسفانه دولت و مجلس ایران قدمی در راه جلوگیری از خشکانیده شده عمدی دریاچه اورمیه بر نمی دارند و همین چند روز پیش بود که مجلس طرح دو فریتی کمک به دریاچه اورمیه را رد کرد. 10 سالی می باشد که دریاچه اورمیه در وضعیت اکولوژیکی بحرانی قرار گرفته است. طی این سالها تنها کاری که از سوی دولت ایران شده است چند ماه پیش باروسازی ابرها به مدت 1 هفته بوده است. نکته تامل برانگیز داستان این می باشد که دولت برای نام خلیج عربی میلیونها تومان هزینه ملی را صرف می کند ولی برای نجات و پیشگیری از سونامی نمک در آزربایجان تاکنون یک قدم برداشته نشده است. گویی دولت و مجلس دست در دست هم قصد خشکانیدن نگین آزربایجان را دارند.