۱۳۹۰/۰۵/۲۵

موافقان طرح دو فوریتی انتقال آب به دریاچه اورمیه چه گفتند

موافقان طرح دو فوریتی انتقال آب به دریاچه اورمیه چه گفتند
گروه قوای سه گانه: موافقان طرح دوفوریتی انتقال آب به دریاچه اورمیه (Lake Urmia) مسایلی چون آوارگی و مهاجرت اجباری 14 میلیون نفر از ساکنان منطقه به دلیل خشک شدن دریاچه را در دفاع از این طرح عنوان کردند.
جوواد جهانگیرزاده، نماینده مردم اورمیه و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که خشک شدن دریاچه اورمیه آوارگی ۱۴ میلیون انسان را به همراه دارد، گفت: اگر هم اکنون این مشکل را برطرف نکنیم، در آینده چه کسی توانایی جلوگیری از سونامی نمک را دارد.
وی در موافقت با تصویب دو فوریت طرح انتقال آب به دریاچه اورمیه با بیان این که علت‌های "نورالله حیدری‌دستنائی" در مخالفت با این طرح غیرکارشناسی بود، تصریح کرد: با توجه به این که این طرح ملی است و برای آینده زیست بوم کشور طراحی شده است، مخالفان آن به خاطر خدا آن را مطالعه کرده و سپس مخالفت خود را اعلام کنند.
نورالله حیدری دستنایی نماینده مردم اردل و فارسان در مخالفت با این طرح با بیان این که ما مخالف انتقال آب به این دریاچه نیستیم گفته بود: اجرایی شدن این طرح آثار و پیامدهای سنگینی دارد که نخستین اثر آن مغایرت این طرح با عدالت است.
نماینده مردم اورمیه در مجلس شورای اسلامی با بیان این که خشک شدن دریاچه ارومیه یک موضوع ملی و زیست بومی است افزود: اگر هم اکنون این مشکل را برطرف نکنیم در آینده چه کسی توانایی جلوگیری سونامی نمک را دارد.
وی با بیان این که اگر دریاچه اورمیه خشک شود استان آزربایجان شرقی و همچنین زنجان زودتر از اورمیه باران نمک را می بیند گفت: خشک شدن دریاچه ارومیه آوارگی ۱۴ میلیون انسان را به همراه دارد.
این نماینده مردم مجلس با یادآوری این که وزارت علوم و تحقیقات و سازمان محیط زیست برای ارائه طرح انتقال آب به دریاچه ارومیه کارهای کارشناسی را انجام داده اند، ادامه داد: با توجه به این که در سال ۸۷ و در دور دوم سفرهای استانی رئیس جمهوری به ارومیه ۲۷۰ میلیارد تومان برای مکانیزه شده انتقال آب به این دریاچه تصویب شد، متاسفانه دولت با کم کاری های خود هیچ مبلغی را به این طر اختصاص نداده است.
جهانگیرزاده تاکید کرد: اگر هم اکنون از خشک شدن دریاچه اورمیه جلوگیری نشود در سال‌های آینده باید صدها میلیارد دلار برای مقابله با سونامی نمک هزینه شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که عدم جلوگیری از خشک شدن دریاچه اورمیه در آینده پشیمانی را مسئولان به دنبال خواهد داشت، تصریح کرد: دریاچه شور اورمیه مایه حیات مردم آن منطقه است  و نبودن آن به ضرر کشور تمام می شود.
 توجه به منافع ملی در انتقال آب به دریاچه اورمیه ضروری است
از سوی دیگر، «سید حسین نقوی‌حسینی» نماینده مردم ورامین و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با تأکید بر لزوم توجه به منافع ملی در بررسی طرح دو فوریت طرح انتقال آب به دریاچه ارومیه گفت: موضوع دریاچه اورمیه مربوط به کل کشور می‌شود و توجه به آن با اختصاص میزان بالاتری اعتبار به معنای از بین بردن عدالت در کشور نیست.
نقوی‌حسینی گفت: از همکاران محترم خواهش می‌کنیم بدون توجه به منطقه‌گرایی و با پرهیز از مسائل احساسی تصمیم معقول اتخاذ کنند.
نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت موضوع انتقال آب به دریاچه اورمیه (Urmiye Gölü) برای جلوگیری از خشک شدن آن، افزود ای کاش روی فوریت موضوع بحث می‌شد تا تصمیم بهتری می‌گرفتیم، اما متاسفانه مخالفان محترم نقدهایی به محتوا وارد کردند که با توجه به این موضوع ارائه توضیحاتی الزامی است.
نقوی حسینی دریاچه اورمیه (Lake Orumiyeh) را یک ثروت ملی نامید و افزود: این دریاچه از لحاظ زیست محیطی، گردشگری و ویژگی های خاص آن شهرت جهانی دارد و ثروت ملی محسوب می شود و نباید به آن نگاه استانی و منطقه ای داشت.
وی با بیان این که مجلس شورای اسلامی برای منافع ملی تصمیم گیری می‌کند، بیان کرد: آگاه شدن مجامع جغرافیایی دنیا از این موضوع ضروری است؛ همه محفل‌های علمی، امروز نگران این دریاچه هستند؛ پس بحث منطقه‌ای و نگاه استانی به آن، نباید در جریان بررسی آن لحاظ شود.
این نماینده مردم در مجلس، دریاچه اورمیه (Urmiye Gölü)  را جزو افتخارات ملی کشور معرفی و تاکید کرد: موضوع خلاف عدالت بودن توجه به این دریاچه از آن جهت مردود است که بحث منطقه ای نیست.
وی با تاکید بر اهمیت حفظ این دریاچه یادآور شد: انتقال آب ارس به دریاچه اورمیه جزو مصوبات هیئت دولت بوده است که متاسفانه فرم اجرا به خود نگرفته است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تصویب دو فوریت طرح انتقال آب به دریاچه اورمیه (Urumiyeh Gölü)  برای جلوگیری از خشک شدن آن را برای حفظ حیثیت ملی کشور، خواستار شد.
منبع خبر:
http://tinyurl.com/3e32mxy
سخنان نورالله حیدری نماینده اردل و فارسن هم در مخالفت با طرح آب رسانی به دریاچه اورمیه در نوع خود جالب می باشد. آب رسانی چه مغایرتی با عدالت موجود در ذهن این شخص دارد خود جای بحثی مقاله ی دیگر می باشد.