۱۳۹۰/۰۵/۰۲

بيش از 37 درصد تالاب‌های درياچه اورميه خشک شده است

بيش از 37 درصد تالاب‌های درياچه اورميه خشک شده است
محمدجواد محمدي‌زاده در جلسه شوراي منطقه‌اي مديريت جامع حوزه آبخيز داري درياچه اورميه، افزود: بيش از 37 درصد تالاب‌های درياچه اورمیه خشک شده که در صورت ادامه روند کنوني در آينده اي نزديک بقيه تالاب‌ها نيز کاملا خشک خواهد شد.
وي همچنين با بيان اينکه بيش از 40 درصد درياچه اورميه خشک شده است، اظهار کرد: با توجه به خشک سالي هاي اخير و تبخير شديد، مابقي درياچه اورمیه نيز در حال خشک شدن است.
وي با اشاره به اينکه بحران درياچه اروميه حاصل نيم قرن غفلت است و ما ميراث دار مديريت‌هاي غلط و غير اصولي گذشتگان هستيم، اظهار داشت: اگر در 50 سال گذشته روند اجراي امور را بررسي کنيم مشاهده مي کنيم که ميزان برداشت آب افزايش چشمگيري يافته و ميزان سطح زير کشت در حوضه آبريز درياچه اروميه نيز افزايش داشته است.
محمدي زاده در رابطه با پيامدهاي خشک شدن درياچه اورميه، گفت: ريزگردهاي نمک و يون هاي مواد معدني حاصل از خشک شدن درياچه اروميه، اثرات مضري بر کشاورزي استان‌هاي همجوار و حتي کشور هاي منطقه خواهد داشت.
وي همچنين با بيان اينکه در بحث درياچه اورميه (Lake Urmia) از تئوري مديريتي همگرايي استفاده خواهيم کرد، گفت: تمامي دستگاه هايي که در بحث درياچه اورميه درگيرند بايد يکپارچه براي نجات درياچه اروميه دست به دست هم دهند.
رييس سازمان محيط زيست در خاتمه سخنان خود خاطر نشان کرد: اگر روند کنوني خشک شدن درياچه اورميه ادامه يابد ما فرصت کافي براي نجات درياچه اورميه (Urmiye Gölü) نخواهيم داشت.
منبع خبر:
http://tinyurl.com/3zobha6