۱۳۹۰/۰۴/۱۶

ادامه بحران در درياچه اورميه - پس روی 10 کيلومتری درياچه اورميه

ادامه بحران در درياچه اورميه - پس روی 10 کيلومتری درياچه اورميه
مدير کل محيط زيست آزربايجان غربی با بيان اينکه تنها راهکار نجات درياچه اورميه از اين وضعيت تامين 1.3 ميليارد متر مکعب آب به عنوان حقابه درياچه اورمیه است گفت: درياچه در قسمتهای جنوبی تا 10 کيلومتر پسروي کرده است.
غلامعباس عباس نژاد در نشست درياچه اروميه که پيش از ظهر سه شنبه در سازمان محيط زيست برگزار شد گفت: درياچه اورميه (Lake Urmia) بيستمين درياچه جهان و دومين درياچه شور جهان است که در طي 15 سال گذشته هم شاهد کاهش نزولات جوي در اين منطقه و هم شاهد استفاده بي رويه از آبهاي سطحي و زير زميني اطراف آن بوده ايم.
وي افزود: در حال حاضر ميزان نمک در درياچه اورميه به 380 تا 400 گرم در ليتر رسيده و اين نمک کريستاليزه شده که اين وضعيت بسيار خطرناکي است.
عباس نژاد با بيان اينکه تنها راهکار نجات درياچه اروميه از اين وضعيت تامين 1.3 ميليارد متر مکعب آب به عنوان حقابه براي اين درياچه است گفت: در حال حاضر از 5 هزار و 700 کيلومتر مربع مساحت درياچه اورميه 2 هزار و 700 کيلومتر مربع آن تبديل به شوره زار شده و ظاهر شدن گنبدهاي نمکي در درياچه اورمیه مديريت آن را با معضلات جدي مواجه کرده است.
مدير کل محيط زيست آزربايجان غربي افزود: در شمال درياچه اورميه پسروي کمتري نسبت به جنوب اين درياچه وجود دارد ولي قسمت هاي جنوبي در برخي جاها درياچه تا 10 کيلومتر پسروي کرده است.
وي با بيان اينکه در حال حاضر درجه حرارت منطقه حدود 2 درجه افزايش پيدا کرده است تصريح کرد: به اين ترتيب ميزان تبخير از درياچه اورميه (Urmiye Gölü) با شدت بيشتري انجام مي شود. لذا بايستي در حفظ آبهای حوزه درياچه اروميه اقدامات جدي انجام شود.
عباس نژاد با بيان اينکه انتقال آب بين حوزه اي را مي توان به عنوان يکي از گزينه هاي مديريت آب در درياچه اورميه در نظر گرفت گفت: اما نبايد اين موضوع باعث ايجاد وابستگي در درياچه اورميه به آب حوزه هاي اطراف شود بلکه بايد با مديريت جامع آب خود حوزه اروميه را حفظ کنيم.
وي در خصوص پرندگان مهاجر درياچه اورميه گفت: با توجه به افزايش ميزان نمک در درياچه اروميه بسياري از پرندگان از جمله فلامينگوها که به اين درياچه مهاجرت مي کنند با نشستن نمک بر پر و بال آنها دچار مشکل مي شوند و امکان پرواز از آنها گرفته شده است.
به گفته مدير کل محيط زيست آزربايجان غربي، اين استان با احياء و آبرساني به مراکز و تالاب هايي که پرندگان مهاجر بيشتر به آنها مراجعه مي کنند سعي در بهبود وضعيت اين زيست گاهها کرده است. همچنين بسياري از دوستداران محيط زيست با ديدن پرندگان نمک نشسته با شستشوي پر و بال آنها به رها سازي اين پرندگان کمک مي کنند.
وي افزود: البته جزيره هاي اشک و کبودان که در داخل درياچه اروميه قرار دارند و از نظر حيات وحش داراي اهميت زيادي هستند تا کنون شاهد مرگ و مير پرندگان و ديگر حيات وحش نبوده است.
وي افزود: محيط زيست آزربايجان غربی اخيرا موفق شده پروژه اي را براي انتقال آب به جزاير درياچه اروميه با استفاده از لوله در کميسيون زيربنايي دولت مصوب کند و به زودي با 18 کيلومتر لوله کشي به جزيره اشک که يکي از سايت هاي مهم نگهداري گوزن زرد است آب انتقال داده مي شود.
به گفته عباس نژاد براي اين پروژه که در سال 90 اجرايي مي شود 500 ميليون تومان اعتبار از محل اعتبارات استاني در نظر گرفته شده است.
مدير کل محيط زيست آزربايجان غربی تصريح کرد: با استفاده از هلي کوپتر و هواپيماهاي پاور کرافت وضعيت درياچه اورميه (Urmiye Gölü) بررسي مي شود.
منبع خبر:
http://tinyurl.com/6jx2s2o