۱۳۹۰/۰۲/۰۲

حوزه خشکانیده شده پارک ملی دریاچه اورمیه

با توجه به منبع علمی فوق حدود 2120 کیلومتر مربع از مساحت پارک ملی دریاچه اورمیه تماماً خشک شده است.حالا توجه داشته باشید که مساحت دریاچه اورمیه 5500 می باشد یعنی نصفی از دریاچه اورمیه از دست رفته است و مسئولان هنوز در خواب خرگوشی اند و شاید خود کمر همت به خشکانیدن دریاچه اورمیه بسته اند.