۱۳۸۹/۱۲/۲۲

در صورت ادامه روند تغيير اقليم، اميدي به بازگشت درياچه اورميه نيست

تهران - رييس مرکز منطقه اي مديريت آب شهري يونسکو گفت: اگر روند هيدروليکي تغييراقليم ادامه داشته باشد پارک ملی درياچه اورميه هيچ وقت به وضعيت سابق خود برنخواهد گشت.
"همايون مطيعي" روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار علمي ايرنا افزود: تا زماني که شاهد کاهش ميزان بارندگي هستيم اميدي به بازگشت درياچه اورميه به حالت اوليه آن نيست.
وي اظهار داشت: امروزه شاهد کاهش بارندگي در کشور و به طور کلي در منطقه هستيم و اگر روند به همين صورت ادامه داشته باشد، احتمال بازگشت درياچه اروميه به حالت اول خود بسيار ضعيف است.
مطيعي در مورد اختصاص حق آبه ها و نقش آن در حيات درياچه اروميه گفت: اختصاص حق آبه در واقع کمک خواهد کرد تا ارتفاع آب در درياچه در حد يک ارتفاع زيست محيطي نگه داشته شود اما اين به آن معنا نيست که درياچه با اين کار به حالت اوليه باز خواهد گشت.
وي در مورد سد سازي ها بر روي رودخانه هاي منتهي به درياچه اروميه اظهار داشت : اين که گفته مي شود مقصر اصلي دراين بحث سد سازي است من موافق نيستم بلکه بخشي از اين تقصير بر گردن سد سازي است.
در حال حاضر 13 رودخانه به پارک ملی درياچه اورميه وارد مي شوند و تاکنون 20 سد روي اين تعداد رودخانه احداث شده است.
وي افزود : احداث سد و انتقال آب به مزارع باعث رشد اقتصادي ، افزايش کار و بهبود وضعيت زندگي مردم منطقه شده است اما در عين حال بايد سعي کنيم بين خواسته هاي خودمان و طبيعت تعادل برقرار کنيم تا چرخه طبيعت و اکوسيستم نيزبه هم نخورد.
رييس مرکز منطقه اي مديريت آب شهري يونسکو با تاکيد براين که بايد به توسعه پايدار برسيم ،گفت: بايد با برقراري تعادل بين منابع طبيعي و نيازهاي خود به توسعه پايدار برسيم.
وي اظهار داشت: من فکر مي کنم اگر تغيير اقليم اتفاق نمي افتاد، مسئله سد سازي اين مشکل را براي درياچه اروميه پيش نمي آورد ، تجربه سد سازي در کشورهاي مختلف اروپا‌ ، کانادا ، امريکا و چين نشان مي دهد که مديريت صحيح سد ها مشکلي براي طبيعت ايجاد نمي کند.
مطيعي گفت: متاسفانه افزايش گرماي جهاني ، افزايش تبخير درياچه اورميه را به همراه داشت و کاهش بارندگي نيز مزيد بر علت شده است.
منبع خبر: http://tinyurl.com/4zenrac