۱۳۹۲/۰۴/۳۰

فرسایش خاک در آزربایجان غربی به اندازه خشک شدن دریاچه اورمیه نگران‌کننده است

سرانجام فریاد بی صدای فرسایش شدید خاک آزربایجان غربی سبب عکس العمل مدیر کل سازمان حفاظت از محیط زیست آزربایجان غربی گشت و وی در مصاحبه ای که با سایت دولتی فارس نیوز داشته خبر از فرسایش شدید خاک آزربایجان غربی و مقایسه آن با وضعی بغرنج دریاچه اورمیه نموده است.
آقای حسن عباس نژاد خبر از نابودی پوشش گیاهی و افزایش فرسایش خاک آزربایجان غربی داده و این مسئله را در کنار موضوع دریاچه اورمیه جزء مهم ترین موضوعات زیست محیطی آزربایجان غربی برشمرده است.
بنا به گفته آقای عباس نژاد مسئله فرسایش خاک آزربایجان غربی و نابودی پوشش گیاهی استان معضل نگران کننده ای میباشد و اهمیتش به اندازه مسئله خشک شدن دریاچه اورمیه هست.
وی از علل فرسایش خاک آزربایجان غربی شخم عمودی، عدم رعایت الگوی کاشت، عدم تعادل بین دام و مرتع، فشار بر آب های زیرزمینی و ... نام برده است.
مدیر کل سازمان محیط زیست آزربایجان غربی در سخنان خود از وجود 286 گونه پرنده در آزربایجان غربی از 514 گونه شناسائی شده در ایران یاد کرده است که از این تعداد چندین گونه در معرض انقراض قرار دارند.