۱۳۹۲/۰۳/۲۴

Ermenistan üçün Güney Azerbaycan'da yeni Baraj Tikilecekdir

Güney Azərbaycan, Urmiye: iran devlətinin Enerjidən sorumlu Baxan yardımçısının dediğinə Görə iran və Ermənistan ortaqlığıla iki ölkədə iki hidroelektrik santral tikiləcəkdir, işin ilginç boyutu tikiləcək Barajın Güney Azərbaycan’da olmasıdır.
iran devlətinin Güney Azərbaycan’da tikdiği minlərcə Barajdan dolayı bugün Urmiye Gölünün 70% qurudulmuşdur və görüldüğü kimi iran devləti siyasi hesablamalara Görə Güney Azərbaycan çevre və Doğasına yeni bir zərbə vurmağa hazırlanmaqdadır. Iran devlətinin işğalçi Ermənistanla bölgədəki Türklərə Qarşı və özəlliklə Quzey Azərbaycanı Taptalamaq üçün sürdürdüğü siaysi planları saymaq olmaz ancaq bu dəfə Güney Azərbaycan çevresi bu siyasi oyunun bədəlini üdəmək zorunda olacaqdır.
Iran və Ermənistan devlətlərı iki ölkədə Baraj tikmək tasarısını aylar öncə gündəmə gətirmişlər və ortaq andlaşmalar bilə imzalanmış ancaq Ermənistan devlətinin büdcə gərəyi hələ öz ölkəsində Baraj tikmək üçün olanağı olmadığı üçün iran devləti Ermənistanda tikiləcək Baraj üçün də maddı dəstək hazırlamaqdadır, ötə yandan Güney Azərbayacan’da tikiləcək Baraj üçün iran milli məclisinin ernji və ekonomik komisyonu bu qonunun büdcəsini ayarlamaq üçün incələmələr başlatmışdır.  
Məhəmməd Rıza Rızazadə iran devlətinin Enerjidən sorumlu Baxan yardımçısının dediğinə Görə Ermənistan’da tikiləcək Barajin ilk addımı atılmışdır və Hazırlıqlar Güney Azərbaycandaki Baraj üçün sürdürülməktədir.
Güney Azərbaycan’da tikiləcək yeni Baraj Ermənistanin elektrik Enerjisinin təmin etmək üçün planlanmışdır, ancaq Ermənistan tərəfindən tikiləcək Barajda bəllı ölçü və sürəclərdə irana Elektirik göndərəcəkdir.