۱۳۹۲/۰۲/۰۷

شرکت بلژیکی : دریاچه اورمیه را طی سه سال احیاء می کنیم

شرکت بلژیکی Trackable Engineering که سابقه احیاء دریاچه بحرالمیت را در کارنامه دارد اینبار برای احیاء دریاچه اورمیه اعلام آمادگی کرده است، بنا به اخبار مدیای دولت ایران آمادگی شرکت مذکور برای احیاء نگین آزربایجان از سوی شرکت فیدال فرانسه به وزارت امور خارجه ایران ارائه گشته است.  
شرکت Trackable Engineering که تابع شرکت ژولف سوئز فرانسه است به اتحادیه اروپا هم خدمات مشاوره ای ارائه می دهد و حدود 1 سالی هست که برای احیاء دریاچه اورمیه اعلام آمادگی کرده است که خبر مذکور اکنون و به احتمال بسیار زیاد به سبب مسائل پروپاگاندای انتخاباتی دولت ایران منتشر گشته است.
اعلام آمادگی شرکت بلژیکی برای احیاء دریاچه اورمیه در نشت خبری که از سوی نماینده حقوقی شرکت در ایران ترتیب یافته بود در رسانه ها منتشر گشت. وی در سخنانش از همراهی یکی از نماینده گان دولت ایران در مجلس با طرح مذکور خبر داده و مهمترین مسئله در احیاء دریاچه اورمیه عدم تامین بودجه از سوی دولت ایران معرفی نموده است. شرکت آب منطقه ای آزربایجان شرقی نیز این پروژه احیاء دریاچه اورمیه را برای جذب سرمایه گذاری معرفی کرده است.
بنا به گفته شرکت بلژیکی Trackable Engineering احیاء دریاچه اورمیه با متدهای علمی طی 3 سال قابل تحقق می باشد و در وهله اول می باید مطالعات جامعی در مورد دریاچه اورمیه صورت گیرد، وی مدت زمان اجرای کارهای مطالعاتی حول دریاچه اورمیه را حدود 6 ماه معرفی نموده است.
بنا به نظر کارشناسان بی طرف منطقه ای و جهانی مهمترین علت خشکانیدن دریاچه اورمیه سدسازی بی حساب و کتاب دولت ایران در آزربایجان جنوبی بیان می گردد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر