۱۳۹۱/۱۲/۲۲

Urmiye Gölü üzerine 13 yeni Baraj


Güney Azərbaycan, Urmiye: bölgəsəl və kürəsəl Doğa və Çevre Uzmanlarına Görə Urmiye Gölünün ən önəmli qurumaq nədəni iran devlətinin Urmiye Gölü su hövzəsində tikdiği sayısızca Baraj və artı olaraq bu Barajlardan Urmiye Gölü Axan suların önünü əngəlləmək söylənilməktədir. 
Bir çox Su Uzmanına Görə Urmiye Gölü Quruması bir Qanayan yara olaraq ilk öncə Qanı durdurmaq lazim və bu iş yanlız bölgədəki Baraj tikintilərinə son vermək və Qullanılan Barajlardan Urmiye Gölünə su axıtmaqdan ön görülməktədir. Iran devləti Reklam olsun diyə ötə ilin içində devlət seviyəsinə bir bildiri yayınlayaraq Urmiye Gölü üzərinə yeni Baraj tikilməyəcəğı və bölgədə bütün Barajlalarla ilgili Araşdırmalara son verəcəğini açıqladı ancaq həmişə ki kimi ginə iran devləti Türk toplumuna yönləndirmək amaclı bu bildirinin yayması bugün ortaya çıxmışdır. O bildiridən sonra Urmiye Gölü üzərinə 23 Yeni Barj(10 Batı Azərbaycan, 13 Doğu Azərbaycan) tikilmişdir və Baraj tikmə Araşdırmaları Urmiye Gölü su hövzəsi üzərində dəvam etməktədir. Doğu Azərbaycan Çevre və Su Baxanı bugün farsnewsla verdiği söyləşidə Doğu Azərbaycanda 13 yeni Barajin işə başladiğini duyurmuş.
Ərsəlan Haşiminin dediğinə Görə yanlız Mahmid Əhmədinejad dönəmində Doğu Azərbaycanda 13 yeni Baraj 1.212.000 metrkub Su Depolama zərfiyətilə tikilmişdir və bölgədə bəzi Barajların Tikilməsi haqqında Araşdırmalar dəvam etməktədir. 
Dünyada Barajlarin çevre və ekolojiyə zərər vermələrindən dolayı Baraj tikimlərinə qarşı büyük bir örgütlənmə yaşanmaqdadır ancaq tərsinə iran devləti Urmiye Gölünün qurutmasına rağmən ginə bölgədə sürətli Baraj tikməktədir. Qyri rəsmi verilərə Görə iran devləti yanlız Urmiye Gölü su hövzəsi üzərinə 63 Baraj tikmişdir, ancaq bu 63 Barajın yanı sıra iranin Əkinçilik örgütüdə bölgədə Balaca Barajlar tikmişdir.