۱۳۹۱/۱۱/۱۲

مقام نخست تولید ماهی آزربایجان غربی به قیمت خشکاندن دریاچه اورمیه

خبرگزاری دولتی فارس طی خبری از کسب مقام نخست تولید ماهیان سرد آبی و گرم آبی در بین استان های غیرساحلی ایران توسط آزربایجان غربی خبر داده است.
بنا به سخنان معاون شیلات و آبزیان آزربایجان غربی در استان با وجود منابع آبی مطمئن در رودخانه ها و دریاچه های پشت سدها دولت ایران از این امکان برای گسترش تولید آبزیان در آزربایجان غربی بهره می برد.
بر اساس آمارهای دولت ایران آزربایجان غربی سالیانه 15 هزار و 400 کیلوگرم انواع ماهی و آبزی تولید می کند که با رقم مذکور به رتبه نخست ایران در تولید ماهیان آبزی دست یافته است. البته حجم تولید ماهیان آبزی در آزربایجان غربی به رقم فوق محدود نشده و بنا به گفته آقای محمد باقر قریشی معاون شیلات آزربایجان غربی تا سال 93 دولت ایران قصد دارد رقم مذکور را به عدد 23 هزار تن در سال افزایش دهد.
بیشترین تولید ماهی آزربایجان غربی در شهرهای اورمیه، ساری داش(نام جعلی سردشت)، خانا (نام جعلی پیرانشهر)، اشنو (نام جعلی اشنویه) و .... صورت می گیرد.
خبر مذکور ایده خشکاندن دریاچه اورمیه را برای تولید و افزایش صنعت شیلات در ذهنها می آورد که نکند دولت ایران طی برنامه هائی اینچنینی در پی خشکاندن کامل دریاچه اورمیه برای مصارف سیاسی و اقتصادی اینچنینی باشد. دولت اتحاد جماهیر شوری برای کاشت پنبه دریاچه آرال را خشکاند و ترس خشکاندن دریاچه اورمیه به همین دلایل مهمترین دغدغه ملت ترک گردیده است. 
به نظر اکثر به اتفاق کارشناسان محیط زیستی منطقه ای و جهانی مهمترین علت خشکانیده شدن دریاچه اورمیه وجود و ساخت سدهای متعددی بدون در نظر گرفتن حق آبه دریاچه اورمیه می باشد، ضرری که ساخت سدها به محیط زیست و منطقه وارد می کنند بسیار بیشتر از منافع آنها می باشد.  
ما جامعه ترک فراموش نکرده ایم که دکتر کردوانی پدر کویر شناسی ایران از طرح تسریع خشکاندن دریاچه اورمیه سخن گفته یا یکی از نمایندگان شهرهای فارس زبان از طرحی برای پرورش شترمرغ در دریاچه اورمیه پس از خشک شدن خبر داده بود، تمامی این موارد گویای طرحی سیستماتیک برای خشکاندن دریاچه اورمیه برای مسائل سیاسی، ائتنیکی، اقتصادی و ... می باشد.