۱۳۹۱/۰۸/۱۴

Iran Dövletinin Urmiye Gölünün Qurutma Tasarısı – Yeni Barajlar


Güney Azərbaycan, Urmiye: iranin çevre və Doğa düşərgələrində(sittə) yayınlanan bilgilərə Görə ginə iran dövləti Urmiye Gölü su hözsində yeni bir baraj tikmişdir bə bugün Mahmid Əhmədinejad Doğu Azərbaycana gedərək bu yeni Barajin açılış törənində iştirak etmişdir. 
Dünyada Baraj tikintilərin çevre və doğada etkilərindən dolayı durdurulmaqdadır  ancaq iran Dövləti Urmiye Gölü qurumasına rağmən Urmiye Gölü su hövzəsində hər neçə vaxtdan bir yeni barajlar tikildiğini toplumu duyurur. Tərəfsiz çevre və Doğa uzmanlarına Görə Urmiye Gölünün ən önəmli qurumaq nədəni tikilən sayısızca barajlardır, eləcə tikilən barajlardan bir damca su Urmiye Gölünə axmamaqdadır və suy axışının önü əngəllənməktədir. Doğa və çevre Uzmanlarının dediğinə Görə Urmiye Gölünün tək yaşam yolun tikilən barajlardan Urmiye Gölünə su axıtmaqdır yoxsa Urmiye Gölü 3-5 il içində təmamən Quruyacaqdır. 
Iran dövlətinin yeni tikdiöi barajin adı Şəhriyardir və iranin ən böyük Səddlərin birisi sayılmaqdadır.  Iran dövlətinin qonuila ilgili baxanı bu yeni barajin amacını Gilan şəhərinin Əkinçilik alanların su təmin etmik söyləməktədir. Şəhriya Barajinin yüksəkliği 207 m və həcmi 700 milyon metr kub söylənilməktədir.  
Iran Dövləti Rus’yanin Aral Gölünün başına gətirən oyunu bir daha Urmiye gölünün başına gətirməktədir və bölgədə Əkinçilik alanlarını bu illər içində qat qat artırdığı Urmiye Gölünün quruama tasarısıdır, iran dövləti bölgədə heç bir Ana fabrika yaratmamaqdadır və yanlış su yönətimilə var olan suları bilə əski sulama sistemilə yanlış qullanımımı izin verməktədir.