۱۳۹۰/۰۶/۰۱

آقای رضا مرادی غیاث آبادی و دریاچه اورمیه

بی شک نام آقای رضا مرادی غیاث آبادی بر بسیاری از دوستان آشنا می باشد. ایشان هر از چند گاهی مطالبی در مورد تاریخ این منطقه جغرافیائ منتشر می کنند. در تازه ترین مطلبی که در سایت شخصی ایشان همین چند دقیقه پیش منتشر شده است. در مقاله ای به نام پان‌ترکیسم: آمیزه‌ای از جهل و جعل(1) زمین را به زمان بافته اند که بافته های ذهنی تاریخ گذشته خود را در با پوشاندن لایه نازکی از تعقل به خورد خواننده ناآگاه دهند. موضوعی که به آن خواهم پرداخت جواب گوئی به آنچه که ایشان در مقاله خود نگاشته اند نیست بلکه در جائی از مقاله بحث را از پان ترکیسم به دریاچه اورمیه کشانده و چنین نوشته اند:
جعل‌کاری دیگر پان‌ترکان در زمینه کم‌آبی دریاچه ارومیه است. چنین وانمود می‌کنند که دست فارس‌ها در کم آبی و خشکیدن دریاچه با ساختن سدهای متعدد دخیل است. اما در کشور و دولت فخیمه ترکیه هیچ اثری از خشکسالی و خشکیدن دریاچه‌ها دیده نمی‌شود. به عبارت دیگر اینان حتی در بدیهی‌ترین وقایع نیز که خشکسالی باشد، به دنبال توطئه فارس‌ها می‌گردند تا پیروان ساده دل را فریب دهند و با نشان‌دادن غولی سهمگین آنان را همراه خود سازند. رسانه‌های پان‌ترکان در این اواخر آکنده از اخبار و ادعاهای محیرالعقول در زمینه دریاچه ارومیه است. در یک نمونه، به عکسی(2) برخورد کردم که با جعل و دستکاری، آشکارا جنوب دریاچه ارومیه را کم‌آب‌تر و شرق دریاچه وان در ترکیه را پرآب‌تر نشان داده بودند تا بدین وسیله توجه توده‌های غافل را به قبله‌گاه خود که ترکیه باشد، جلب کنند. آنان در توضیحات عکس بگونه‌ای سخن رانده‌اند که گویی این دو  دریاچه، هم عمق برابر، هم غلظت نمک برابر، هم دبی آب برابر و هم حوزه آبریز برابر دارند.
بنده از منبع عکسی که ایشان آن را ساخته و پرداخته به اصطلاح پان ترکیسم می دانند اطلاع دقیقی ندارم  ولی با کمی وب گردی به منبع اصلی عکس فوق رسیدم. منبع اصلی عکس مربوط به سایت معتبر Earth Snapshot می باشد. این سایت در تصویری که در تاریخ 29 اکتبر 2010 از دریاچه اورمیه منتشر ساخته است(3) حقیقی بودن آنچه که آقای غیاث آبادی ساخته دست شیطانی به نام پان ترکیسم می داند را به کلی رد می کند و داستان ماهی گرفتن از آب گل آلود را تا حدودی روشن می سازد. منابع دیگر هم هست که در آن تاریخ از دریاچه اورمیه منتشر شده است که دوستان می توانند مطالعه کنند. احتمالی که بنده می دهم آقای غیاث آبادی دیشب از طریق گوگل ارث تصویر دریاچه اورمیه راذخیره کرده باشند. در مورد عکس توضیحی نمی دهم که خود گویای واقعیت می باشد.
آقای غیاث آبادی در مورد دریاچه اورمیه در جائی دیگر از مطلب خود چنین نوشته اند:
این در حالی است که اصولاً هیچکس مسبب خشک شدن دریاچه ارومیه نیست جز خشکسالی و کاهش بارندگی‌ها. حتی اگر تمامی سدهایی که بر روی حوزه آبریز دریاچه ارومیه بسته شده‌اند، تخریب گردند و تمامی ساکنان شهرهای ارومیه، مهاباد و بوکان از تشنگی هلاک گردند، آب حاصل از سدها در بهترین شرایط ممکن، تنها یک صدم گنجایش دریاچه ارومیه، و در شرایط عادی فقط یک هزارم آنرا تشکیل خواهد داد. 
در اینجا باید از آقای غیاث آبادی پرسید که منبع این اضهار نظر و نظریه شما چیست که هیچ کس مسبب خشک شدن دریاچه اورمیه نمی باشد؟ بر اساس کدام مقاله علمی و تحقیقی این سخن را بر زبان می آورید؟
و بسیاری از سوالات دیگری که به صورت گذار ادعائی بزرگ را مطرح کرده و با تردستی از کنار آن رد شده اند.
بنده منتظر منابع علمی – تحقیقی آقای غیاث آبادی در مورد دریاچه اورمیه هستم، اگر مطلب علمی-تحقیقی دال بر گفته های خود منتشر بکنند حتماً بنده نیز بیشتر از زمینه علمی و تحقیقی به موضوع خواهم پرداخت.
اومود اورمولو 
1-    http://ghiasabadi.com/pan-turkism.html
2-    منبع عکس:
http://www.mediafire.com/i/?ipeiit7si16i26a
3-    منبع تصویر:
http://www.eosnap.com/image-of-the-day/greenish-lake-urmia-ringed-by-white-salt-flats-iran/