۱۳۸۹/۱۲/۰۴

خطر انفحار بمب 8 ميليارد تني نمك در پارک ملی درياچه اورميه


 نماينده مردم اورميه گفت: اولين خطر عدم توجه به خشك‌سالي درياچه اروميه، انفجار بمب 8 ميليارد تني نمك درياچه اورميه توسط بادهاي فصلي خواهد بودكه جان 15 ميليون نفر را تهديد كرده و قطب كشاورزي استان‌ها را از بين مي‌برد.
نماينده مردم اورميه با بيان اينكه اگر تقسيم بودجه سال 90 برخلاف منافع مناطق كمتر توسعه يافته باشد، برخورد قانوني خواهيم كرد، گفت: عقب‌ماندگي مزمن تاريخي شهر اورميه و صدمه در سايه دفاع از نظام و ايجاد امنيت در اين استان پرواضح است.
وي به معضل بيكاري در اين استان اشاره كرد و اظهار داشت: برابر مشاهده عيني و نظر كارشناسان از سال 42 آب درياچه اورميه رو به كاهش بوده و در حال حاضر در مرحله احتضار است و نفس‌هاي آخر خود را مي‌كشد كه اولين خطر عدم توجه به اين موضوع، انفجار بمب 8 ميليارد تني نمك درياچه اورميه توسط بادهاي فصلي خواهد بودكه جان 15 ميليون نفر را تهديد كرده و قطب كشاورزي استان‌ها را از بين مي‌برد.
ذاكر خطاب به مسوولين كشور گفت: با بي‌توجهي به اين امر فرصت‌ها را از دست مي‌دهيم و خود را مورد مذمت تاريخ و نسل‌هاي آينده قرار مي‌دهيم، از مسولان مي‌خواهم به داد درياچه اروميه برسند و با تخصيص منابع ويژه هم درياچه اورميه و هم خودتان را نجات دهيد. 
http://tinyurl.com/6ehcekh