۱۳۸۹/۱۲/۰۴

Urmiye Gölünün Qurumasila bağlı bir Karikatür

Urmiye Gölünün Qurumasila bağılı bir Karikatür
Urmiye Gölü 5 ilə yaxın olur ki quruyur və Güney Azərbaycan və başqa ölkələr üçün yaxın zamanda bir böyük çevrə sorunu olmaqdadir. ancq dövlət tərəfindən indiyə dək heç bir iş Görülmür.