۱۳۹۴/۱۱/۲۷

عدم تاثیر بارش‌ها در افزایش سطح آب دریاچه اورمیه

اومود اورمولو
مشاور وزیر نیرو در امور محیط زیست در گفتگوئی که با روابط عمومی وزارت نیرو(پاون) داشته یکی از علل خشک شدن دریاچه اورمیه را خشکسالی‌های اخیر و توسعه باغات و مزارع آبیاری شونده بیان نموده است.
بر اساس گفته‌های بهرام طاهری تنها طی 30 سال اخیر 300.000 هکتار بر اراضی باغات و مزارع تحت کشت افزوده شده و این یعنی 1.5 برابر بر زمین‌های آبیاری شونده حوضه دریاچه اورمیه افزوده شده است. متاسفانه ایشان به مسئله مقرون به صرفه بودن یا نبودن محصولات کاشته شده کشاورزی در منطقه هیچ اشاره‌ای ننموده است در حالیکه بسیاری از آمارها و ارقام دولتی حاکی از آن هست که اغلب محصولات کشت شده در حوض دریاچه اورمیه در قیاس با محصولات وارداتی مقرون به صرفه نمی باشند.     
طاهری بدون ارائه آمار و ارقام مستندی سخن از ممنوعیت برخی کشت‌ها که نیازمند آب زیادی می‌باشند خبر داده در حالیکه ما به عنوان ساکنین حوضه دریاچه اورمیه شاهد چنین روندی نبوده‌ایم. بر اساس آمار دولتی 29% جمعیت حوضه آبریز دریاچه اورمیه به کشاورزی مشغول می باشند.  
مشاور وزیر نیرو در امور محیط زیست با اشاره به بالانس متوسط بلند‌مدت ورودی و خروجی آب دریاچه اورمیه در بازه زمانی بزرگتر از بالانس منفی دریاچه اورمیه خبر داده است.   
کاهش 8 سانتی‌متری سطح تراز آب دریاچه اورمیه
گزارش منتشر شده توسط اداره پارک ملی دریاچه اورمیه سطح تراز آب پارک ملی دریاچه اورمیه نسبت به سال قبل در همین تاریخ با کاهش 8 سانتی‌متری مواجه می باشد. سطح تراز آب دریاچه اورمیه در روز 23 بهمن 1394 برابر با 1270.54 بیان شده است.
آمارهای دولت ایران حاکی از ان هست که شاهد بارش باران در ماه جاری در پارک ملی دریاچه اورمیه به میزان 24.1 میلی‌متر بوده‌ایم که در سال گذشته در همین تاریخ نیز 32.9 میلی‌متر باران به ثبت رسیده است. آمار دولتی ارائه شده دقیقا اشاره‌گر کاهش میزان بارندگی در منطقه نسبت به سال گذشته می باشیم. 
بسیاری از کارشناسان بی‌ط‌رف محیط زیست مهمترین عامل خشکاندن دریاچه اورمیه را سیاست سدسازی در حوضه آبریز دریاچه اورمیه بدون مد نظر قرار دادن حق آبه دریاچه اورمیه معرفی می‌کنند، بر اساس آمارهای رسمی تاکنون 73 سد بزرگ و کوچک بر روی حوضه آبریز دریاچه اورمیه ساخته شده است.