۱۳۹۲/۰۴/۲۴

بیش از 75% دریاچه اورمیه خشک شده

وضعیت بحرانی دریاچه اورمیه به حدی تشدید شده که حتی داد نمایندگان دولتی نیز درآمده، به گزارش سایت خبرگزاری دولتی خانه ملت امروز مهدی عیسی زاده در نشست علنی مجلس شورای اسلامی با تذکری شفاهی خبر از خشک شدن بیش از 75% دریاچه اورمیه داده و وضعیت فعلی دریاچه اورمیه را زنگ خطر و تهدیدی برای مسئولان و کشور نامیده است.
بنا به گفته وی اکنون 75% دریاچه اورمیه خشک گردیده و هر روز که می گذرد وضعیت دریاچه بغرنج تر می شود این در حالیکه هست که مسئله خشکانیدن دریاچه اورمیه در سکوت مطلق رسانه های دولتی و مرکزگرا واقع شده است. 
نماینده اورمیه ظلمی که بر دریاچه اورمیه روا داشته می شود را فراموش ناشدنی بیان نموده و از عدم تحقق بودجه ای که با رئیس مجلس ایران در جلسه ای در همین رابطه برگزار شده را یادآوری کرده که هنوز هم 1 ریال بودجه برای احیاء دریاچه اورمیه تحقق نیافته است.
بنا به گفته های وی 1 سالی می باشد که در مورد وضعیت دریاچه اورمیه از وزیر نیرو سوالی پرسیده شده است که تاکنون هیچ جوابی از وی در این مورد بیان نشده است.
بنا به نظر کارشناسان بی طرف منطقه ای و جهانی مهمترین علت خشک شدن دریاچه اورمیه سدسازی های بی رویه و بدون حساب کتاب دولت ایران بر روی شریان های آبی دریاچه اورمیه بیان می گردد در عین حال در کنار سدسازی های دولت ایران افزایش سطح زیر کشت طی 33 سال گذشته به 2 برابر، افزایش جمعیت در منطقه، سیستم آبیاری قدیمی و راندمان پائین آبیاری، تغییرات اقلیمی و ... از مهمترین علل خشک شدن دریاچه اورمیه بیان می گردد.  
منبع خبر:
http://tinyurl.com/nkg5chj