۱۳۹۲/۰۲/۱۷

Urmiye Gölü 2013 ci ilin Sonunadek Bütövlükle Quruyacaqdır


Umud Urmulu
Güney Azərbaycan, Urmiye: ABD Ulusal Havacılıq və Uzay Dairəsinin (NASA) Urmiye Gölü ilə ilgili yayınladığı Son uyduan Alınan Görüntüyə Görə Urmiye Gölü 2013 ci ilin Sonlarına dək Bütövlüklə Quruyacaqdır. NASA Uzmanları Urmiye Gölünün Qurumaq nədənini iran devlətinin Göl üzərinə tikdiği Barajları Göstərməktədir, eləcə dəfələrcə Lake Urmia News olaraq Barajların Güney Azərbaycan və iranin başqa Türk bölgələrində gətirəcəği sorunlardan yazmışıq və bugün bilimsəl olaraq Urmiye Gölünün Qurumasını NASA və Başqa çevre uzmanlarının göstərilməsi bir daha Barajlarin çevre və doğaya bıraxdıqları olumsuz etgiləri bir daha gözlər önünə sərmış oldu. Barajlar Urmiye Gölünü Qurutdu ancaq orta və Uzun sürəcdə Güney Azərbaycanı Yox edəcəklər.
NASA yayınladığı yeni Görüntülərdə yer kürəsinin 150 təhlükləli bölgəsinə diqqət çəkmək üçün State of Flux adlı bir tasarıma imza atmışdır, bu Saxlancda (Arşiv) dünyanin bir çox yerindən Çevresəl təhlükəli bölgələr bir azcıq bilgilə oxuculara sunulmuşdur, ancaq irandan və daha doğrusu Güney Azərbaycan’dan Urmiye Gölünün uydudan Alınan Görüntüsüdə bu tasarımda yer alamaqdadır.
NASA’nin paylaşdığı görüntülərdə İqlim Dəyişikliği, Şəhərləşmə və bir çox etgənin Deprəm, Daşqın, Yanğın vs yaranması gündəmə gəlməktədir. NASA görüntülərdə çevrəsəl Təhlükəli bölgələrin öncə və sonraki uydu görüntülərını paylaşaraq dəyişimi gözlər önünnə çəkməyə çalişmişdir.
 NASA Urmiye Gölündən paylaşdığı uydu Görüntüsü iki yerə ayrılmaqdadır, birisi Ağustos 1985 və ikincisi Ağustos 2010 ci ili göstərməktədir(yazıda paylaşılan görüntü). Görüntünün Aşağısında NASA Uzmanları bu bilgiləri paylaşmışdır:
Left: August 1985. Right: August 2010. Iran's Lake Oroumeih (also spelled Urmia) is the largest lake in the Middle East and the third largest saltwater lake on Earth. But dams on feeder streams, expanded use of ground water, and a decades-long drought have reduced it to 60 percent of the size it was in the 1980s. Light blue tones in the 2010 image represent shallow water and salt deposits. Increased salinity has led to an absence of fish and habitat for migratory waterfowl. At the current rate, the lake will be completely dry by the end of 2013.
Urmiye Gölü Ortadoğunun ən büyük və Dünyanin üçüncü Duzlu Gölüdür. Baraj tikintiləri, Yeraltı suların qullanımı, Quraqlıq vs Urmiye Gölünün 60% qurumsına yox açmışdır. 2010 ci ilin Görüntüsündə Açıq Mavi ilə görünən bölgə Urmiye Gölündəki Duzlu bölgələri göstərməktədir. Urmiye Gölü quruduöu üçün bir çox Quş, Balıq vs bölgədən zorunlu köç etmişlər.
Bu bilgilərə görə Urmiye Gölü büyük olasılıqla 2013 ci ilin sonlarına dək bütövlüklə quruyacaqdır.
Görüntü üçün qaynaq:
http://tinyurl.com/cdbxsdz